Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/627

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 261 förts om ansvar för brott med straffmaximum 3 eller 4 1 1,23 På uppskattning grundat sammandrag av kol. 3-15: antal mål, vari talan förts om ansvar 1 1,2 1 , 2 2,3 för brott med straffmaximum eller eller eller eller eller eller 3 J 4 4 4 4 -flf-> - | 1 2 3 4 201 214 551 362 752 576 101 113 78 62 226 295 97 192 357 339 1,898 1,654 2,255 1,993 269 148 189 306 367 388 2š 3 132 414 271 66 86 301 264 209 306 7 5 7 5 4 ODÛ\ NJ!-l 24 12 17 17 4] 29 bo 1-O\1&>-N 01-P- t\>- 1-11- N03-Fß P-*N 246 234 1-arßü 203 185 65 - 105 Å 1 l 46 38 46 38 2 1 l 1 1 -1 -1 1 4 1 4 É 3 7 61 70 l2 1o7 15 112 15 61 70 16 6 8 6 F- N CDKN l-1 N)-Jå xlbà O§\l KlP l2 2 11 1 2 40 3 l 3 7 1 3 1 3 1 - 1o7 15 113 15 11 - 20 - ÉDVI )-lr-| 4 20 45 38 13 - 12 1 21 åw åå l -. 233 197 3 14 6 4 åó 8 40 3 1 WKIN EON l l i -1 CO!-l l-*V1 É 2 90 27 3 7 84 77 68 39 l 33 42 23 34 15 bd N20 00C7\1- "E É 4 -1 3 l 522 55 516 66 14 1 11 2 53 11 69 16 59 4 48 4 4? 9 4:) 8 48 l 11 41 11 lo l 12 3 "hm law 1-tm" 000 -l\1 00-P- 1-@N@ll bjo3\l bä\l NL Oi "-1 OR -l\l 101-l 21 3 242 90 76 303 318 56 åäö" OTN @V1 ©\l l\.«\-l 572 518 307 278 879 796 65 47 82 99 1 19 104 81 70 123 115 22 24 73 8:) 132 99 1 26 38 22 25 57 12o 107 1,410 1,564 1 ,530 1,671 ššâ ššš ååš išå 5 72 472 71775 7,465 8,347 7,937 563 562 883 955 1-A ul wo cow o:8 -1\o ln 1\-"O om" 1- acw æšx - o:\1 G>O 100 c.o\o c: 1,06 1,150 612 745 620 640 ?S3 273 ®\1 050! 1503 KO*-l 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42