Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/899

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 533 lnnehållsförteckning. sia. Prgpgsitigngn . . . - . . . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . 1 Förslag till rättegångsbalk . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 Utdrag av statsràdsprotokollet den 9 juni 1939 . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .. 153 Utdrag av lagradsprotokollet den 8 november 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 156 Statistisk utredning rörande brottmål vid stadsdomstolarna (bilaga till lagrådsprotolrolletj 255 Utdrag av statsradsprotokollet den 14 februari 1941 .................. .- 262 Departementsehefens yttrande den 14 februari 1941 (bilaga till stats- rådgprgtgkgllet) . . . - . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . - . . . . . . . . - .- . . . . . - - .A . . . . . . ; . . . . - - . 264 Tidigare reformer och reformförslag . . . - . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .- 264 Processkommissionens förslag . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . - . . . . . . . - . . . . . . . . - . . .- 266 Fórtjänster och brister i nuvarande rättegångsväsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 266 Några principfrågor i kommissionens förslag . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - 272 Muntlighet och koncentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . - 272 Bevisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . - . - . . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Parts sanningsplikt . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Parternas och rättens verksamhet för utredningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Lekmäns deltagande i rättsskipningen - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 279 Organiserandet av det lagfarna elementet i underrätt . . - . - . . . . . . . . . . . . . - . . -. 281 Huvuddragen av processlrommissionens förs/ag i övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 283 Utlåtanden över processkommissionens betänkande . . . . - . . . - . . . . . . . . . .- 295 Allmänna omdömen om process/rommissionens förslag . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 296 Yttranden över förslagets liuvuddrag . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . 299 Koncentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Förberedelse . . . . . . - . . . - . . . . . . . . . - . . - . . . . . - . . . - . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . 299 Förundersökning i brottmål . . . - . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 301 Huvudförhandlingen . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 301 Protokoll . . . . . . . . . - . . . - . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Domen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Bevisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 303 Förfarandet i hovrätt . . . . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 304 Fullföljdsrâtten till högsta domstolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 305 Skyldighet att anlita biträde . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 306 Underrätterna . . . . . . . - . . . . - . . - . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 306 Hovrätterna . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 309 Ãklagarväsendet . . - . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 311 Advokatväsendet . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 311 Överexekutorsgöromålen . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . - 311 Allmän reform eller partiella reformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 311