Sida:Resa i Sibirien.djvu/113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
97

tekistor och sidenwaror, som forslas till marknaden i Maimatschin. Då afståndet mellan Irkutzk och floden Jeniseis utlopp i hafwet är öfwer 150 mil och Angara utfaller i sistnämda flod, så sänker landet sig från Irkutzk till Ishafwet i medeltal blott 6 till 7 fot på hwarje swensk mil. Dessa floder hafwa derföre ett mycket lugnt lopp, utom när de inkomma i bergstrakter, der marken är kuperad, och wattenmassan inklämmes mellan branta klippwäggar; ty der får den ett snabbare lopp och bildar på åtskilliga ställen (schevaro) streken samt (porog) forssar. Angara flyter från Irkutzk, med åtskilliga mindre krökningar nästan nordligt ända till 56:te breddgraden, der den plötsligt wänder sig mot wester och behåller denna riktning i en längd af ungefär 100 werst, tills den kommer till byn Bratskoi, der den ånyo wänder sig mot norr, och bibehåller denna riktning i en ungefär lika stor sträcka; slutligen wiker den åter mot öster för en nästan lika lång wäg, hwarpå den åter rinner mot norr ett par hundra werst, till dess den inkommer på Tunguser-området, hwilket den i många stora bugter genomflyter i westlig riktning, till dess den utfaller i Jenisei. Denna del af floden har fått namnet Verchne-Tunguska (öfre Tunguser-floden), till åtskilnad från en annan nordligare flod, Nischne-Tunguska (nedre Tunguser-floden), hwilken äfwen från Tunguser-landet mot wester nära Turuchansk infaller i Jenisei. Innan man kommer till Tungusernas område har man 10 större eller mindre forssar och en stor mängd streken att öfwerfara, af hwilka de största och farligaste ligga i Angaras nyssomtalda stora krökning, norr om Bratskoi.

Wi hade hittills beständigt haft motwind, men den 4 Juni fingo wi wackert wäder och sunnanwind, hwarföre wi på twå små stänger uppsatte tre rogoscher (mattor) och seglade dermed flera timmar på eftermiddagen, samt kommo följande dagens eftermiddag till Bratskoi, der wi blefwo liggande öfwer natten, i afbidan på en lots, som skulle föra oss öfwer de 4 första forssarna, Pochmélie, Piánoi, Buyk och Padun, och som måste hemtas från Padunskoi, 30 werst norr om Bratskoi. Namnen på de twå första forssarna hafwa en lustig betydelse, i det pochmélie betecknar det illamående man erfar dagen efter ett rus, och piánoi den druckne (berusade). Ursprunget till dessa namn är följande. Jeniseisk är en wida äldre stad än Irkutzk, och innan det fanns någon landswäg mellan dessa städer, förde köpmännen i Jeniseisk spannmål och andra waror uppåt floden mot strömmen. Färden war ytterst beswärlig, isynnerhet wid