Sida:Resa i Sibirien.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
149

wedertagna bruken. Jag frågade en gång khanen om han dömde efter lagar eller efter wedertagen sed, eller efter sitt blotta godtycke? hwarpå han swarade: ”blott efter min wilja”; dock hörer han starschinernas mening.

Då jag icke kunde spela biljard och blott föga förmådde tala ryska, oaktadt jag ganska bra förstod att läsa det, så begagnade jag de 5 dagarna af mitt wistande hos khanen, till att anställa magnetiska iaktagelser ute på steppen, äfwensom till att bestämma det geografiska läget af khanens residens (dess geografiska längd och bredd), medan Due fullgjorde de sällskapliga pligterna mot khanen och Karelin.

Den förnäma kirgisen har för sed att gifwa den afresande gästen en föräring till åminnelse af hans besök, och khanen och Karelin rådslogo nu om hwad de skulle gifwa mig, ehuru de woro ense derom, att det skulle wara en äkta kirgisisk produkt. Khanen föreslog först att skänka mig ett par hingstar från Kabardiet, af det lätta, finbygda swarta slag, som kallas Argamak, och till formen hafwa mycken likhet med en windthund, samt i hastighet öfwergå äfwen den yppersta engelska kapplöpare. Men då Karelin föreställde honom swårigheten för att ej säga omöjligheten för mig att föra dem med mig, förärade han mig en wit och blårandig sidenkaftan (på kirgisiska kalat eller hedersklädning) samt en zobelskinnsmössa för min äldste son. Due erhöll en fullständig kirgisisk drägt, ända till den med ett metallskaft försedda piska, hwarmed de pådrifwa sina hästar och i nödfall förswara sig.

Den 9 Februari lemnade wi khanens residens, ledsagade af en kossakofficer, som han befallt åtfölja oss till Astrakan. Wi färdades förbi ett par betydande saltsjöar på steppen, kommo efter 3 dagars förlopp till staden Tschernoi Jan wid Wolga, hwilken flod wi sedermera följde ända till Astrakan. Khanen hade bedt oss besöka en wän till honom, en kalmuckisk knäs eller furste wid namu Tjumén, som bodde på en ö i Wolga, omkring 8 mil nordwest från Astrakan, och herrskade öfwer en kalmuckstam, som bebor westra delen af samma stepp, hwars östra del innehafwes af kirgiserna.

På hästombytet nästintill nämde Tjuméns residens, träffade jag på professor Parrot från Dorpat, hwilken jemte en studerande Behagel från samma universitet hade warit sysselsatta med, att med tillhjelp af twå barometrar bestämma höjdskilnaden mellan Swarta och Kaspiska hafwen. Det är nämligen märkwärdigt, att oaktadt Kaspiska hafwet är en insjö, som ej har