Sida:Riksdagen 1935 25.djvu/400

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Andra kammaren, Nr 136.

senare tid så många åtgärder vidtagits för att bereda lättnad åt jordbruksbefolkningen bör ej heller denna utväg försmås. Den har åtminstone till skillnad från de övriga den fördelen att icke kräva kontanta utlägg från det allmännas sida.

Under åberopande av det ovan anförda får jag anhålla,

att riksdagen ville hos Kungl. Maj:t hemställa om

återupptagande av den tidigare igångsatta men år 1922 nedlagda utredningen i ämnet, samt om vidtagande av åtgärder i samma syfte som avsågs med 1930 års proposition till riksdagen angående bestämmelser om förbud för plockning av omogna skogsbär, allt i syfte att åt den jordägande lantbefolkningen i högre grad än nu är fallet säkerställa avkastningen

av skogsbär på deras marker.


Stockholm den 19 januari 1935.

Eric Hansson.


I motionens syfte instämmer:

T. G. v. Seth.