Sida:Riksregistraturet vol 1663 maj fol 235 ff.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
237
28
Datum Stockholm 1663

såsom och i betrachtande aff åfwan berördhe trogne och gode tienster hans ståndh welat förbättra, såsom Wij och j detta Wårt öpne breffs krafft aff Kongl. macht och myndigheet förbättre, begåfuandes honom och alle hans ächta lijffsarfwingar så man som quinköhn, födde som ofödde medh adeligh titul och privilegier sampt effterfölliande wapn och sköldemärke, nemblig Een rödh skiöldh dher uthj en yppen hielm medh gåhla fiederbuskar, zirathen åfuan uppåå skiöldhen een öppen torneerhielm, Tecket och crantzen aff gåll och rödh färga, deruppå twenne fiederbuskar på begge sijdhor och uthur huardhera upreste twenne röde fahner, alldeles såsom åfuanberörde wapn