Sida:Riksregistraturet vol 1715 fol 1351ff.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
29
Datum Ystad

alla de privilegier och rättigheter, som Ridderskapet och Adelen äro gifne, eller framdeles förlänas Kunna. Wij begiära fördenskull af alla Potentater &c. &c. Til yttermera wisso hafwa Wij detta med egen hand underskrifwit och med Wårt Stora Kongl. Sigills {witterliga underhängande} bekräfta låtit. Gifwet Ystad den tiugu nionde dagen uti December månad, Åhr efter Christi Börd Ettusen Siuhundrade och på det fämtonde.

Carolus


C. Feif Skiöldebref för Ammiralitets Capitainen Christian Gathe och dess Broder Lars Gathe, numera Gathenhielm.


Wij Carl &c.