Sida:Riksregistraturet vol 1715 fol 1351ff.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1354
29
December 1715

tilfälle gifwes, lära giöra Oss nyttige tiänster; ty wele Wij ock i anseende til alt sådant i nåder hafwa uphögt dem til Adeligit Stånd och wärde, Giörom det ock härmed och i krafft af detta Wårt öpne bref i så måtto, at Wij af Kongl. macht och myndighet, samt af ynnest och nåde unne, skiänke och gifwe dem Christen och Lars Gathe, deras hustrur och ächta Lifs och bröstarfwingar så födde, som ofödde, så man, som qwinkiön, arfwinge efter arfwinge, adelige förmohner och friheter, samt fölliande Skiöldemärcke, nämligen: en blå Skiöld, twärt öfwer hwilcken ligger en Stenlagd Gata af gull, hwaröfwer lyser en Sol af

samma metall