Sida:Riksregistraturet vol 1715 fol 1351ff.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


29
Datum Stralsund

samma metall, samt under et Leijon iämwäl af Gull. Ofwan uppå Skiölden står en öpen Tornerhiälm, hwarutur upstiger öfre delen af et Gyllene Leijon emellan twänne Swänska Chronflaggor. Krantzen och Löfwärket är af Gull och blått, aldeles som detta Wapn med dess egäntelige färgor härhos afmålat utwisar. Wij efterlåtit iämwäl i nåder, at de til en åtskilnad ifrån andre adelige slächter uti Wårt Rike måge kalla och skrifwa sig Gathenhielm, samt ofwannämde Skiöldemärcke och namn bruka och föra etc.


Carolus