Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
8
Datum Stockholm Januarius

A.G.Klou

Sköldebreef för General Twllförwaltaren Mårten Augustinsson.

Wij Christina &c. Göre Witterliget at såsom ingen Menniskelig gemehnskap och Societet kan hollas tillhopa och hafua beståndh, medh mindre then sättes wthj skick och wnder Ett wälfattadt Regemente af een försichtig öfuerheet styres och Conserveres. Så endogh thet Rijke eller Regemente ähr till skatta för thet lycksaligste, som hafuer en klok och högtbegåfuat Regent, then ther kan draga then store honom åligiande börda, och medh ähra och reputation, så och medh Regementets och sine wndersåtheres Märkelige nytta, förkofring och säkerheet, arbeta sig egenom. Lijkwäl ähr honom een omögelig ting then stora last och the Margfaldige beswär at wthstå och öfuerwara, wthan trogne, kloke och snälle tiänare, som samma Regementsbörda kunne