Sida:Sändbref til Herr von Holten.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
34

äfven erbudit dem andra vigtiga fredens fördelar. Alla Nationers Skepp, som tillföra Norrige korn och lefnadsmedel till två tredjedelar af fartygets drägtighet, kunna, utan inskränkning af något förbud, för den återstående tredjedelen införa emot tull, hvilka andra varor de vilja. En säker och vidsträckt debouché är således öppnad för Englands äfvensom för Chinas Manufactur-varor. Det är väl sant, att, då numera hela Continentens hamnar, med undantag af de Franska, äfven äro tillgänglige för Engelska handeln, torde denna på Norrige inskränka sig till Norriges egna behof. Men dessa äro redan betydliga. En Nation som den Norrska måste i närvarande stund otvifvelaktigt hälst köpa öfverflöds-varor, i synnerhet när ett nytt och lysande Hof ansenligen ökat behofvet deraf. Man skulle väl kunna söka fördunkla dessa herrliga handels-utsigter med den anmärkningen, att en laddning af Norrska Producter, i synnerhet då trävaror ej mera äro i högt pris uti England, icke svarar på långt när i värde mot en laddning, bestående af två tredjedelar Spannemål och en tredjedel Manufactur-varor; att således