Sida:SOU 1938 45.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
55

intill länsgränsen i sydväst och öster) ha länsskogvaktarna till länsjägmästaren rapporterat, att de bästa badstränderna och vackraste trakterna närmast samhällena alltmer inköpas av välsituerade invånare i dessa och i något fall i spekulationssyfte för tomtförsäljning. Även 3–5 mil från samhällena belägna vackra sjöstränder, utsiktsområden, lundar och lövängar exploateras. länsjägmästaren uttalar, att åtgärder synas behövliga för att tillgodose den stora allmänheten med bland annat badstränder.

Jönköpings-trakten (uppgifter från drätselkammaren; siffror inom parentes ange avstånd från Jönköping). En stor del av traktens sjöstränder äro bebyggda. Kringbyggda eller nästan kringbyggda äro Axamosjön (½ mil) och Mullsjön (21 km). Delvis kringbyggda äro Rogbergasjön (8 km; de obebyggda strandområdena äro åker eller kärr) och Tenhultssjön (14 km). Stränderna av Västersjön (13 km) äro till 2/3 bebyggda, Stråken (23 km) har starkt bebyggda stränder. Delvis bebyggda äro även stränderna av Lofsjön (13 km) och Rasjön (26 km).

Önskemål beträffande strandskydd m. m.: Sävsjö municipalnämnd förordar förbud mot bebyggelse å särskilt vackra naturområden och friluftsplatser, ehuru servitutsuppgörelser kunde i många fall vara tillfyllest för att trygga friluftsbad.

Länsarkitekten önskar möjlighet att från bebyggelse bevara vissa strandområden genom byggnadsförbud utfärdat av länsstyrelsen.


Kronobergs län.

Tillgång till friluftsbad anses ej tryggad i Ljungby.

Sommarbebyggelse förekommer vid en del av länets talrika insjöar, bland andra Bolmen. länsarkitekten har vid prövning av stycknings- och byggnadsplaner i största möjliga mån försökt bibehålla stränderna fria från bebyggelse. Inom vissa områden ha dock sjötomter sålts. Möjligheterna att hålla en strandremsa av tillfredsställande bredd fri ha förspillts vid Helgasjön både norr och nordväst om Växjö.

Länsarkitekten förordar skydd mot bebyggelse i första hand för stränder vid ett tiotal sjöar och för en sträcka åstrand.


Kalmar län.

Tillgång till friluftsbad anses ej tryggad i Oskarshamn och Vimmerby.

Vid kusten och i skärgården omkring Västervik hotar sommarnöjesbebyggelsen enligt länsjägmästaren att så inkräkta på de "fria" strandsträckorna, att det framdeles kan befaras bli ont om lättåtkomliga sådana områden, och länsarkitekten anser, att de välbelägna badplatserna vid Västervik behövde skyddas mot vidare exploatering. I trakten av Kalmar söker länsarkitekten att i avstyckningsplaner undantaga strandområden, vilket dock i några fall varit mycket svårt.

Länsarkitekten anser åtgärder böra vidtagas för att skydda vissa badstränder vid Östersjön mot vidare exploatering och nämner några sjöar i kronans ägo och fem andra sjöar såsom i första hand ifrågakommande för skydd mot strandbebyggelse på grund av belägenhet och naturskönhet.


Gotlands län.

Kommittén har kännedom om att en ökande bebyggelse med sommarstugor vid själva stranden finnes i Boge och Gothem vid och nära Tjelders.

Visby drätselkammare önskar förbud mot att avstänga stranden (av Östersjön).

Länsarkitekten anser skydd mot bebyggelse obehövligt vid insjöar och vattendrag för länets del.