Sida:SOU 1940 12.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
164
Kronoparken Gröveldalen.
Inägor 32 hektar
Skogsmark 31 457 »
Fjällmark 3 020 »
Kalfjäll 23 486 »
Övrigt imp. 7 682 »
Summa landareal 65 677 hektar. Härtill 2 793 hektar vatten.

Till kronoparken Gröveldalen gränsar i söder kronoparkerna Drevdagen och Idre. Töfsingdalens nationalpark är belägen inom kronoparken Idre.

Fjällområdena Städjan-Nipfjället å kronoparken Idre och det i nordvästra delen av kronoparken Gröveldalen belägna Långfjället med Storvätteshogna äro synnerligen lämpliga för skidåkning vintertiden och vandringar sommartiden. Terrängen är lätt framkomlig och snöförhållandena äro mycket goda. Synnerligen vackra och vidsträckta utsikter erbjudas, särskilt från Städjan och Storvätteshogna.

Landsvägarna Mora–Älvdalen–Särna–Idre–Grövelsjön samt Idre–Storsätern–Norge genomlöpa riksallmänningen.

Jakt och fiske inom kronoparken Idre äro för närvarande utarrenderade. Fisket i fjällsjöarna är upplåtet till lapparna i Idre.

Inom kronoparken Gröveldalen äger kronan en s. k. jaktstuga, belägen vid Foskån invid fjällkanten, vilken stuga kan upplåtas mot ersättning. Inkvartering kan i större utsträckning erhållas i Svenska turistföreningens turiststation vid Grövelsjön samt i Grövelsjöns gård, Huskläppens och Lövåsens byar och Foskdalens fäbod. Inom kronoparken Idre äger kronan ett flertal avverkningskojor, vilka tidvis kunna upplåtas. Fäbodar i Grängesåsvallen, Nipvallen, Hede-Foskdal, Gammalvallen, Foskdalen och Ulandshögen ligga runt fjällkomplexet. I dessa fäbodar kan tillfällig inkvartering erhållas.

Gävleborgs län.

57. Kronoparken Hornslandet, Rogsta socken, Hälsinglands revir (D, L)
Areal: Inägor 144 hektar
Skogsmark 5 125 »
Impediment 2 051 »
Summa 7 320 hektar
Vatten 182 »

För bad lämpliga sandstränder finnas vid Hölick, Stor- och Lillsand, Sandvik och Kuggörarna m. fl. platser. Där finnas även områden, vilka äro lämpade för camping. Vid Hölickskär finnes hamn, som erbjuder möjlighet till uppehåll för långfärdsseglare.

Avståndet till Hudiksvall är cirka 25 km. Vägförbindelser finnas till samtliga angivna badplatser. Avståndet sjövägen till Iggesund är cirka 20 km.

Jämtlands län.

58. Kronoparken Vasterhus, kronoegendomen Västbyn samt skifte I och III av kronoegendomen Stocke på Frösön, Frösö socken, Östersunds revir. (L)
Areal: Västerhus Västbyn Stocke I Stocke III Summa
Inägor 15 37 52
Skogsmark 185 88 116 9 398
Impediment 40 13 33 86
Summa 225 116 186 9 536