Sida:SOU 1951 5.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


{|

| style="width:45%"|

(Gällande lydelse:)

|

| style="width:45%"|

(Föreslagen lydelse:)

|-valign="top" |colspan=3|8:o) mål om rust- och rotehållares – – – och skyldigheter; |-valign="top" |mål rörande arbetslag för vinterväghållning på landet, om föreläggande för väghållare att utföra visst arbete, angående visst ärendes hänskjutande till vägsynenämnd och om beslut av sådan nämnd, ävensom mål rörande tillämpning av 32 och 33 §§, 34- § första stycket samt 39 § lagen om allmänna vägar; mål om bredden – – – samfälld tångtäkt; | |mål rörande arbetslag för vinterväghållning på landet, om föreläggande för väghållare att utföra visst arbete, angående visst ärendes hänskjutande till vägsynenämnd och om beslut av sådan nämnd, ävensom mål rörande tillämpning av 32 och 33 §§ samt 34 § första stycket lagen om allmänna vägar; mål om bredden – – – samfälld tångtäkt; |}


11:o mål om avgäld – – – särskilda bestämmelser;

mål om naturminnesmärkens fredande;


mål om länsstyrelsens beslut – – –märkliga byggnader.


Denna lag träder i kraft den


Förslag till instruktion för statens naturvårdsnämnd.


Uppgifter och verksamhet.


1§.

Statens naturvårdsnämnd utgör centralt organ för skyddet och vården av landets natur.


2 §.

Vid fullgörande av sin uppgift åligger det naturvårdsnämnden:

a) att skaffa sig kännedom om landets natur samt dess behov av skydd

och vård;

b) att med uppmärksamhet följa utvecklingen såvitt angår jord- och

skogsbruk, jakt och fiske, bebyggelse, väganläggningar, vattenkraftanläggningar, vattenregleringar och andra företag av beskaffenhet att kunna medföra bestående ändringar av naturförhållandena;