Index:SOU 1951 5.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
SOU 1951 5.djvu
Upphovsman Naturskyddsutredningen
Titel SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m.
Utgivningsår 1951
Utgivare Jordbruksdepartementet
Källa Djvu
Sidor

001 002 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

INNEHÅLL

Sid.
Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet 5
FÖRFATTNINGSTEXT
Förslag till naturskyddslag 7
Förslag till kungörelse med tillämpningsföreskrifter till naturskyddslagen 15
Förslag till lag angående ändring i lagen om expropriation 21
Förslag till lag om ändring i byggnadslagen 22
Förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan 23
Förslag till lag angående ändring i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt 24
Förslag till instruktion för statens naturvårdsnämnd 25
MOTIVERING
1. Inledning 33
Historik 33
Gällande bestämmelser 37
Myndigheter och organisationer 46
Framställningar och förslag 51
Naturskyddet i de nordiska grannländerna 61
Internationella naturskyddssträvanden 67
2. Riktlinjer för ny naturskyddslagstiftning 70
Direktiv för utredningen 70
Allmänna synpunkter 71
3. Förslaget till naturskyddslag 80
Inledande bestämmelser, 1–3 §§ 80
Nationalparker, 4–6 §§ 81
Naturminnen 7–14 §§ 88
Naturparker 15–18 §§ 100
Särskilda bestämmelser till skydd för växt- och djurarter, 19–21 §§ 113
  Särskilda bestämmelser till skydd för landskapsbilden: Allmänt, 22–23 §§ 119
    Om täkt av sand och grus m.m m., 24 § 125
    Om reklam- och propagandaanordningar, 25 § 130
  Särskilda bestämmelser till skydd mot nedskräpning: Allmänt, 26–27 §§ 154
    Om affischering, 28 § 163
  Ersättnings- och lösenbestämmelser, 29–30 §§ 167
  Ansvarsbestämmelser m. m., 31–33 §§ 168
  Övergångsbestämmelser 169
4. Förslaget till tillämpningskungörelse 171
5. Förslaget till lag om ändring i expropriationslagen 176
6. Förslaget till lag om ändring i byggnadslagen 178
7. Förslaget till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan 179
8. Förslaget till lag om ändring i regeringsrättslagen 181
9. Naturskyddets organisation 183
10. Upplysning och propaganda 199
11. Sammanfattning 206