Sida:SOU 1963 36 Malmen i Norrbotten.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

112

geologiska syften. De olika statliga organens uppgifter i samband med malmexploateringen i Norrbotten synes böra på vissa punkter preciseras.

Såsom ett led i en Norrbottenplan för utveckling av länets näringsliv får länsstyrelsen med stöd av vad ovan anförts hemställa att Eders Kungl. Maj:t måtte uppdraga ät särskilda sakkunniga att skyndsamt utreda de i samband med en allmän järnmalmsinventering i Norrbotten sammanhängande frågorna samt att framlägga de förslag utredningen kan föranleda.

I handläggningen av detta ärende, som beretts av civiljägmästaren Erland Fredén i egenskap av särskilt förordnad sakkunnig vid länsstyrelsen, har deltagit undertecknade, landshövning och t. f. landssekreterare.

Luleå i landskansliet den 30 april 1960.

Underdånigst
Manfred Näslund

C. G. Wennberg