Sida:Samlade Sånger och Visor af Sehlstedt del 3.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

126

"Vill du naturens lag till verklig sällhet veta,
Sof bra, min son! De sofvande bli feta.”
Norrköping: Sveriges Manchester, ett af drottning Christinas underhållsländer, som hade äran underhålla henne med underkjortlar och dylikt.

Der på en höjd presenterar sig på ett i alla afseenden vackert sätt ett af Drags Aktie-bolag uppfördt ståtligt hus, inrättadt med bostäder åt Bolagets arbetare. Omgifvet af prydliga blomstergårdar, frisk luft ”och glada barn och gröna lundar.” Det är ett vackert drag af Drags Bolag.

Besinnen det och hörer,
I andra fabrikörer,
Och skaffen hem och härd
Åt Hiten, och förskönen
Arbetarns lif, ty lönen
Arbetaren
är värd!

Och följen Drags exempel,
Som rest sin äras tempel
Vid idoghetens flod!
Låt bättre tider stunda
Och resen sammalunda
Åt er en ärestod!
Nu först inser jag, att jag i dessa anteckningar inblandadt och spenderat alltför mycket poesi. Det kan vara mycket osäkert huruvida förläggaren är sinnad att betala så att det lönar sig att i den här värmen smida rim och meter. Att raspa på i långradiga prosameningar är ojem-