Sida:Sherlock Holmes äventyr - Andra samlingen.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Snart blir det nödvändigt att belägga varorna på äktenskapsmarknaden med tull, ty det nuvarande frihandelssystemet är ingalunda till fördel för de inhemska produkterna. Det ena efter det andra av Storbrittanniens förnämsta gamla hem övergår i våra vackra amerikanska kusiners händer. Förra veckan erövrade en av dessa förtjusande inkräkterskor ett dyrbart pris. Lord St. Simon, som under tjugo år visat sig osårbar för den lille kärleksgudens pilar, har kungjort sitt tillämnade giftermål med en kalifornisk miljonärs fagra dotter. Miss Hatty Doran, vars ståtliga gestalt och förtrollande anletsdrag väckte stor och berättigad uppmärksamhet vid festligheterna på Westbury House, är sin fars enda barn, och det sägs allmänt, att hemgiften ej kan betecknas med färre än sex siffror. Som det är en offentlig hemlighet, att hertigen av Balmoral på sista åren sett sig nödsakad sälja sina berömda tavlor, och som lord St. Simon ej äger någon privatförmögenhet med undantag av den lilla egendomen Birchmoor, är det tydligt, att den californiska arvtagerskan ej är den enda, som har fördel av en förbindelse, vilken sätter henne i stånd att från en enkel republikens dotter förvandlas till en högt uppsatt medlem av den brittiska aristokratien.

»Något mer?» frågade Holmes gäspande.

»Å ja; massor. Det finns ännu en notis i 'The Morning Post' till den ändan, att bröllopet skulle firas i största enkelhet; att vigseln skulle ske i St. George-kyrkan, Hanover-Square; att endast ett halvt dussin intima vänner skulle inbjudas och att festmåltiden skulle intagas i det av mr Aloysius Doran förhyrda huset vid Lancaster Gate. Två dagar senare — förra onsdagen — syntes ett kort meddelande om, att bröllopet ägt rum och att de nygifta skulle tillbringa smekmånaden på Lord Backwaters slott, nära Petersfield. Detta är alla de notiser, som stod att läsa i tidningarna, innan bruden försvann.»

»Innan hon gjorde vad?» utropade Holmes livligt.

»Innan hon försvann.»

»När försvann hon?»

»Under frukosten, medan alla gästerna ännu voro samlade.»

»Såå. Detta tycks bli intressantare, än jag trodde — riktigt dramatiskt,»

»Ja — jag tyckte genast, att det skilde sig en smula från det vardagliga.»

»Det händer ju, att en av kontrahenterna försvinner, innan vigselceremonien ägt rum och även ibland under smekmånaden, men jag kan ej dra mig till minnes ett fall, då det skett så snart som i det här. Vill du vara snäll och ge mig några detaljer.»

»De tyckas ej vara vidare fullständiga.»

»Vi kunna ju möjligen vara i stånd att fylla i vad som fattas.»

»Sådana de nu äro stå de till finnandes i en artikel i en av gårdagens tidningar under rubriken: 'Egendomlig händelse vid ett fashionabelt bröllop'.

Lord Robert St. Simons släkt och vänner ha blivit försatta i djupaste förtvivlan genom de oförklarliga och sorgliga tilldragelser, som ägt rum under hans bröllop. Ceremonien hade, såsom vi meddelat i gårdagens nummer, blivit förrättad i förrgår; men först nu har det blivit oss möjligt att tillfullo bekräfta de sällsamma rykten, som så ihärdigt dykt upp överallt, Trots alla försök att nedtysta saken, har den blivit föremål för så mycken offentlig uppmärksamhet, att det ej tjänar något till att låtsas sväva i