Sida:Sherlock Holmes äventyr - Tredje samlingen.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


David Ljungdahl Lur.png

Från NORDISKA FÖRLAGET har hittills utkommit a 25 öre pr volym:

DJUNGELBOKEN Rudyard Kipling
I Stockholms Dagblad för den 20 Dec. 1910 skriver S. S—n om detta arbete:

»Kiplings i fantasiskönhet, naturfördjupning och melankolisk filosofi enastående samling djurfabler och djurlivsskildringar föreligger nog sedan många år tillbaka i svensk översättning, men saknar i denna första upplaga de sällsamma sånger, som i det engelska originalet äro instuckna mellan de olika berättelserna. Den nya svenska översättningen av Sten Granlund återger även dessa med smidig versifikatorisk talang, och troheten mot grundtexten är över huvud mer påfallande i denna tolkning än i den förra.»


ATT FÖRSE ETT HEM MED ETT BIBLIOTEK ÄR ATT GIVA DET HEMMET EN SJÄL. CICERO.


EN STUDIE I RÖTT A. Conan Doyle
Första delen av denna berättelse utspelas i London, där man även får vara vittne till själva dramats upplösning. Den huvudsakliga handlingen försiggår dock i Utah, mormonernas land. Intresset i denna bok, vilken från början till slut håller läsaren i spänning är huvudsakligen fastknutet vid upptäckten av ett brott. Detta brott har så djupa rötter i det förflutna och är så skickligt planerat, att det trotsar de skarpsinnigaste huvud, till dess den ryktbare Sherlock Holmes, författarens snillrika detektivtyp, som i denna berättelse uppträder för första gången, tager ledningen i sin hand. Det är en utomordentligt väl skriven bok. Den är full av hastiga växlingar från skugga till ljus, från spännande äventyr till gripande skildringar av lidanden och förtryck.
URANIA Camille Flammarion
Urania, som utkom i Paris år 1889, och är ett av den kände astronomen Camille Flammarions bästa arbeten, har översatts till flera språk och har vunnit en ofantlig spridning bland alla civiliserade nationer.
Genom sitt hänförande språk, sina alltigenom ideella synpunkter verkar denna bok oemotståndligt fängslande och medryckande. Den är en bok för alla, men särskilt en ungdomens bok, däruti, att de unga ha mycket att lära av den. Detta arbete bör vara välkommet i såväl slott som koja och finna en plats i alla hem, emedan det icke blott lämnar den behållning en fin, intressant karaktärskildring har att giva, utan även låter sina läsare, nästan utan att de själva veta av det, få en icke obetydlig kunskap i astronomien.
PAULINE Alexander Dumas
Det är en gripande skildring av en ädel kvinnas liv, som här framställes för oss. Vi se först hur hon till följd av obekantskap med världen lockas att gifta sig med en man, som i hennes ögon är en hjälte, men i själva verket visar sig vara motsatsen, därpå hur hon, när hon erfar sanningen, blir död för världen och för alla som älska henne.
Boken är full av spännande händelser och oförutsedda upptäckter, och man läser den från början till slut med stort intresse.
I LANDSFLYKT John Oxenham
John Oxenham har i denna bok under fingerade namn skildrat tre framstående ryssars liv och lidanden i Sibirien. Med en gripande enkelhet och på ett sätt, som låter läsaren känna att alltsammans är verkligt, målar han de olika karaktärerna och deras utveckling.
Som en studie av förhållandena i det modärna Ryssland är denna bok i alla sina detaljer beundransvärd. Den präglas på varje sida av ett självständigt oberoende omdöme, en skarp blick för orättvisorna i ett despotiskt regeringssystem och en kännedom om de lokala förhållandena, som endast kan ha vunnits genom grundliga studier i det land, som skildras.
FREDAGEN DEN 13:DE Thomas W. Larson
Denna bok, som utan tvivel är en av de mest betydelsefulla insatser i världslitteraturen, som gjorts under de senaste tio åren, skildrar en djup och lidelsefull kärlek, som förblir oförändrad de trots de lidanden, vilka framkallas genom den vansinniga jakten efter guld.
Det feberaktiga jäktandet efter guld och spekulationens förbannelser gå igenom hela historien. Denna fruktansvärda konflikt mellan karaktär och penningar, framställd mot