Sida:Sherlock Holmes äventyr - Tredje samlingen.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
börsspelsraseriets skiftande och glittrande bakgrund, är en historia, som oemotståndligt skulle fängsla varje tänkande man eller kvinna i det tjugonde århundradet, även om den vore skriven av okänd penna. Men nu, då denna förträffliga skildring är gjord av en författare, som äger mr Lawsons djupa människokännedom och kända berättaretalang, kan den icke annat än väcka en fullt berättigad uppmärksamhet och det allra största intresse icke allenast hos den bokälskande allmänheten, utan hos alla som vilja lära känna och förstå börs- och terminspelens innersta natur.
SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR A. Conan Doyle
är en serie detektivhistorier, som bära detta gemensamma namn.
Då dessa böcker först utkommo, förorsakade de en verklig uppståndelse icke blott hos den stora allmänheten utan även inom litterära kretsar. Dels var ämnet nytt och av stort intresse, dels ha dessa berättelser även ett högt litterärt värde. De ha också vunnit en så stor spridning, att de nu nästan kunna räknas bland klassiska verk. Skildringarne äro spännande och medryckande, karaktärerna så verkliga, att de gripa tag i intresset och hålla det fast länge efter det man lagt boken ifrån sig.
1:sta, 2:dra och 3:dje samlingen utkomna; 4:de samlingen utkommer inom kort.
INGENJÖR ROBURS LUFTFÄRD Jules Verne
Bland Jules Vernes arbeten intager helt visst Ingenjör Roburs luftfärd ett av de främsta rummen.
Den redan i sig själv i så hög grad fängslande luftfärden över världsdelar och världshav höjes ytterligare av de äventyr, med vilka den är förenad och som berättas på författarens vanliga mästerliga sätt. Några mera komiska och originella figurer ha väl knappast någonsin skildrats än de tre amerikanerna Uncle Prudent, Phil Evans och Frycollin, som mot sin vilja följa med som passagerare på den äventyrliga färden. Icke minst spännande är avslutningen med luftskeppets seger över ballongen.
DEN HEMLIGHETSFULLE FRÄMLINGEN Jerome K. Jerome
Den i sitt hemland med rätta så högt uppburne författare, vars namn pryder denna lilla novellsamlings titelblad, är redan väl bekant för den läsande svenska allmänheten. Få äro väl de, som ej vare sig på originalspråket eller i översättning, tagit del av hans pennas alster och fått sig ett gott, uppfriskande skratt åt de många barocka äventyr, för vilka hans hjältar och hjältinnor ständigt ha nöjet eller oturen att bli utsatta. Som humorist har Jerome K. Jerome få sina likar, och varje nytt verk av hans uppfinningsrika hjärna hälsas därför med glädje av alla dem, som älska äkta, oförfalskad humor.
Detta verk av Jerome K. Jerome utgives nu för första gången i svensk översättning.
GILBERT DERINGS ARV May Crommelin
Gilbert Derings arv är en fin, god och verkligt rolig bok. Den verkar lika uppfriskande som en sval vindfläkt i sommarhettan. Författarinnan skildrar laster och brott sådana de äro, förstörande människans liv och förmörkande hennes dödsstund. Från dessa skildringar går man med glädje över till ljusare sidor av det mänskliga livet och till präktiga målande naturskildringar.
TILL JORDENS MEDELPUNKT Jules Verne
Det har sitt stora intresse att göra bekantskap med en så lärd och på samma gång så oförvägen och energisk man som den tyske professorn Otto Lidenbrock. Av en slump kommer han över ett gammalt isländskt dokument från 1500-talet, som för honom avslöjar, hurusom en isländare i en slocknad vulkan på sin fjärran ö funnit en nedgång och en väg till jordens medelpunkt. Hans forskariver griper honom och han besluter att själv företaga den märkvärdiga resan åtföljd av sin unge brorson och med en isländare som vägvisare och hjälp. Livsfarliga klättringar utför lodräta branter, äventyrliga seglatser på underjordiska hav, möten med urtidsvidunder och förhistoriska människor, som leva kvar i jordens innandömen, färder på glödande lavaströmmar och upp genom eldsprutande berg, — sådana äro de händelser, den frejdade författaren låter oss genomleva.

ATT LÄSA EN DÅLIG BOK ÄR ATT GÅ MISTE OM TILLFÄLLET ATT LÄSA EN GOD.


ETT HJÄRTAS HISTORIA Förf. till Syster Snöflinga
Ett hjärtas historia framlägges här för oss i en samling brev, de mest intagande man gärna kan läsa. Brevskriverskan är en ung änka från Kentucky, vilken lämnat hem och vänner för att åtaga sig en plats som lärarinna i en japansk skola och därigenom söka bliva kvitt en mängd minnen från ett olyckligt äktenskap, som hon ingått vid aderton års ålder. På det mest rörande och på samma gång spirituella sätt skildra dessa brev såväl författarinnans eget inre liv med dess strider och fröjder som de förtjusande, färgrika japanska scenerier, bland vilka hon rör sig under den tid av fyra år, dessa brev omfatta.
Ett hjärtas historia, som under titeln The Lady of the Decoration för ungefär ett par år sedan såg dagen i Amerika, har nu utgått i sin tjuguförsta upplaga. Egendomligt nog för en amerikansk bok fattade den först fast fot i England, och det blev engelsmännen förbehållet att upptäcka vilken äkta pärla här förelåg. Inom en månad utkom den i England i tre upplagor.