Sida:Sherlock Holmes äventyr - Tredje samlingen.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


uppfriskande; stilen är lättflytande och berättelsens uppslag mycket originellt.
Lycksökaren är ytterst underhållande och lättläst. Man lägger den ej ifrån sig, förrän man hunnit sista sidan och känner då stor lust att få stifta bekantskap med mr Vances övriga arbeten, vilka också efter hand skola utkomma i Nordiska Förlagets 25-öres serie. |}

DE TRE MUSKETÖRERNA I, II, III Alex. Dumas
SYDLÄNDSKT BLOD H. S. Merriman
HEMLIGA MAKTER Olive M. Briggs
Härnäst utkommer:
David Ljungdahl Läsande kvinna.png
FÖR EGEN SKULL Grant Allen
Den författare, vars namn titelbladet på denna bok bär, har redan gjort sig känd och uppburen inom vida kretsar. För egen skull är också en bok, som har ett visst värde, vilket sträcker sig långt över ögonblickets nöje. Till grund för sin skildring har författaren lagt den principen, att ingen annan måttstock än den egna karaktären och det egna livsinnehållet bör vara det avgörande för en människa. Börd och rikedom äro blott yttre ting, vilka liksom en dyrbar dräkt kunna tagas på och läggas av, men den genom kamp med svårigheter och genom seger över frestelser vunna inre kraften utgör karaktärens halt och bör vara det bestämmande för varje individs plats i samhället.