Sida:Sherlock Holmes äventyr - Tredje samlingen.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


En präktig typ för dessa människor är »Vackre Pierre», en egendomligt sammansatt karaktär med många brott på sitt samvete, men kanske ändå flera ridderliga, högsinta handlingar. Den, som läst boken, glömmer honom icke så snart och för den, som icke läst den, är det en bekantskap, som är värd att göra. |}

I HÖGRE SKOLAN C. von Dornau
I högre skolan är en av den kände tyske författarens bästa alster. Den är en psykologisk studie av en gripande kärlekshistoria ur den tyska aristokratiens liv. Det vore att gå berättelsen i förväg att skildra de äventyr och spännande tilldragelser som ställa sig i huvudpersonernas väg, för att till sist efter prövningar och lidanden föra dem tillsammans.
De känslostämningar och de fängslande personligheter, som möta oss i denna bok, tvinga till eftertanke och ha till följd, att man efter läsningen känner sig ha tillbragt sin tid i gott sällskap, och icke blott fått förströelse, utan även verklig behållning och erfarenhet för livet.
ÅTERKALLAD TILL LIVET Grant Allen
Den namnkunnige engelske författaren Grant Allen, som i mer än en av sina böcker framställt märkliga problem, har i Återkallad till livet skildrat ett högst egendomligt fall av minnets förlamning till följd av en uppskakande händelse. Vilka besynnerliga förvecklingar som därigenom kunna uppstå, är lätt att fatta, och författaren har också kring denna märkvärdiga företeelse byggt upp den mest spännande roman. Den iver, varmed dess hjältinna söker vinna klarhet i det dunkel, som omger hennes eget förflutna liv, meddelar sig ofrivilligt åt läsaren. Man följer hennes försök att lyfta den slöja, som hennes förlamade minnesförmåga sänkt över hennes barndom och första ungdom. Med nyfiket intresse följer man dem ända till den överraskande upplösningen av den intrasslade härvan — en upplösning, som är lika överraskande för henne själv som för läsaren.

VEM KAN TILLRÄCKLIGT UPPSKATTA VÄRDET AV GODA BÖCKER, DESSA FARTYG, SOM SEGLA GENOM TIDERNAS HAV OCH BÄRA SIN DYRBARA LAST FRÅN DEN ENA GENERATIONEN TILL DEN ANDRA.
ATKINSON.


VILDKATTEN Edward Peple
Redan under de de första månaderna sedan denna bok kommit ut i Newyork, hann den utgå i tre upplagor.
Över hela denna roman vilar den friskhet och ursprunglighet, som är kännetecknande för så många av de modärna amerikanska författarne. Det tycks, som om några av de friska vindar, vilka blåsa över det hav, på vilket Vildkatten gjorde sin händelserika färd, med den kommit till oss.
KAZALLONS LOGGBOK Jules Verne
På sitt kända fantasifulla sätt ger oss den berömde författaren i denna bok en fängslande och medryckande skildring av en rad märkliga äventyr, som tilldraga sig under en resa över Atlanten.
Genom att skickligt foga de mest oväntade händelser samman med varandra förstår författaren att hela tiden hålla sina läsare i spänning.
ETT PROBLEM Upton Sinclair
I denna bok utvecklar författaren samma framstående egenskaper som i Vildmarken (THE JUNGLE), vilket arbete gjorde författarnamnet Upton Sinclair världsbekant. Med djup förståelse och varm medkänsla för vad som rör sig i det moderna amerikanska samfundslivet, för dess skriande missförhållanden, det hänsynslösaste kapitalvälde och det obarmhärtigaste utnyttjande av den fattiges arbete, ger förf. en stark och fängslande målning av det politiska, det sociala och det kyrkliga livet i ett amerikanskt industrisamhälle, av mångmiljonärernas otroliga framfart. Därjämte och såsom huvudsak ger han en personhistoria, Samuel Sökarens, lika originell som medryckande och sympativäckande.
EN MOT ALLA I, II Cyrus T. Brady
är bok, som väckt ett stort och berättigat uppseende i Amerika. Författaren behandlar en av tidens brännande frågor, folkets rätt till självstyrelse, och belyser i en rad spännande scener de konflikter, som uppstå, när olika intressen drabba samman. Personerna äro klart och skarpt tecknade, och de olika karaktärerna framstå med förvånansvärd tydlighet. Man har en intensiv förnimmelse av att författaren sett och upplevat vad han berättar, att bokens handlande personer äro porträtt ur verkliga livet, tecknade med skarpt öga och säker hand.
LYCKSÖKAREN Louis Joseph Vance
Under de sista decennierna har den litterära världen allt mer mer riktat sina blickar mot Amerika, där en mängd nya skriftställare ryckt fram i ledet och ådragit sig stor och berättigad uppmärksamhet. Bland dessa intager mr Louis Joseph Vance en mycket framstående plats. Den i sitt hemland högt skattade författarens arbeten äro ännu ej mycket spridda hos oss, men förtjäna att bli det. Mr Vances älkvärda humor, hans med fin penna ristade karaktärsteckningar verka i hög grad livande och|}