Sida:Stockholm, Del 1 (Elers 1800).pdf/307

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
289


i Stockholm; undantagandes Dr. Ulrica Eleonoras, som sedan hon blifvit utvald och emottagit hyllningen af Riksens Ständer; förmente att det ej skulle vara lyckosamt, att krönas i Stockholm, efter som dess Herr Broder, som der blifvit krönd, haft så mycken motgång; hvarföre Hon beslöt att Krönings-Acten skulle ske i Upsala, till hvilken ort fördenskull, en ganska stor del af R:s Ständer, voro Hänne följaktige, och gick Kröningen derstädes för sig, d. 7 Mart. 1719[1].

Konung Fredrich I:s Kröning skedde i Stockholm, d. 2 Maji 1720.

K. Adolph Friedrichs och Drottning Lovisa Ulricas, d. 26 Nov. 1751. Vid detta höga tillfälle, gjordes af Jouveleraren Almgren, åt Drottningen en ny Krona, som tillsammansatt vägde 37 lod, och var sirad med 695 Diamanter. Man har den afritad och stucken i Koppar af Håf-Intendenten Rehn.

Den sista Kongl. Kröning i Stockholm firades d. 29 Maji 1772 då K. Gustaf III och Dess Gemål, Dr. Sophia Magdalena kröntes i Stockholms Storkyrka. Solemniteterne och Decorationerne vid K. Adolph Fredrichs begrafning och vid Kongl. Kröningen 1771 och 1772, äro i koppar stuckne af Prof. P. Floding, i 23 plancher.

De ifrån älldste tider tillbaka olika bruk och Ceremonier, samt Regaliernes antal, som varit än flere, än färre, vid Kgl. Kröningar, m. m. synes vara ett ämne, som väl skulle förtjena en särskild afhandling.

§. 2.

Att här beskrifva alla i Stockholm hållne Riksdagar och möten, sedan 1282, då det be-

1. Bandet.kan-
T
  1. Hist. märkv. Stockh. 1767. 8:o, 2 Del. p. 259.