Sida:Stolthet och fördom.djvu/348

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
94

iakttagelser gjorde dem fullt övertygade om att åtminstone en av dem visste, vad det var att vara förälskad. De voro litet tveksamma med avseedde på den unga flickans känslor, men det var tydligt nog för dem, att den unge mannen var full av den livligaste beundran.

Elisabet å sin sida hade mycket, som upptog hennes tankar. Hon ville försäkra sig om sinnesstämningen hos var och en av sina gäster; hon ville tillkämpa sig fattning och söka behaga alla, och i det senare bemödandet, vari hon mest fruktade att misslyckas, kunde hon vara säkrast om framgång, ty de, som hon försökte vara till nöjes, voro på förhand intagna till hennes förmån. Bingley var redo, Georgiana var angelägen och Darcy besluten att finna behag i henne.

Då hon såg Bingley, kom hon helt naturligt att tänka på sin syster, och hur livligt önskade hon icke att få veta om några av hans tankar gingo i samma riktning. Ibland inbillade hon sig, att han talade mindre än vid föregående tillfällen, och ett par gånger hängav hon sig åt den angenäma föreställningen, att han, då han såg på henne, sökte spåra en likhet mellan henne och hennes syster. Men ehuru detta endast var en inbillning, kunde hon icke misstaga sig med avseende på hans förhållande till miss Darcy, som hade framställts som en rival till Jane. Icke en blick å någondera sidan förrådde något särskilt intresse. Mellan dem förekom ingenting, som kunde rättfärdiga han systers förhoppningar. Med avseende härpå var hon snart på det klara, och innan de skildes