Sida:Stolthet och fördom.djvu/416

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
162

om saken mera. Huvudändamålet med hans brev var att underrätta dem om att mr Wickham beslutat lämna lantvärnet.


»Det var min bestämda önskan, tillade han, att han skulle göra det, så snart det blivit beslutat, att han skulle gifta sig. Och jag förmodar, att du delar min åsikt, att en förflyttning från denna kår är högst önskvärd både för hans egen och din dotters skull. Det är mr Wickhams avsikt att söka inträde i den stående armén, och bland hans förra vänner är det ännu några, som ha både vilja och förmåga att bistå honom. Han har fått löfte om en fänrikstjänst i general —s’ regemente, som nu är förlagt i norra England. Det är fördelaktigt, att han blir stationerad så långt från denna del av landet. Han inger ganska goda förhoppningar, och jag hoppas, att de båda skola bli försiktigare i en annan omgivning, där det är av vikt för dessa att upprätthålla sitt goda namn och rykte. Jag har skrivit till överste Forster för att underrätta honom om de mått och steg, vi vidtagit, och för att bedja honom tillfredsställa mr Wickhams många fordringsägare i och omkring Brighton med löfte om snar betalning, för vilken jag ansvarar. Och vill du göra dig det besväret att framföra liknande försäkringar till hans fordringsägare i Meryton, på vilka jag skall vidfoga en förteckning i enlighet med de upplysningar, han meddelat mig? Han har uppgivit alla sina skulder; jag hoppas, att han inte har lurat oss. Allt skall bli klarerat på en vecka, och sedan skola de bege sig