Sida:Svea rikes häfder.djvu/466

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

444

Saxiske konungar från samma söner af Oden[1]: om bägge säges att de fått gudomlig dyrkan[2], och äfven Asa namnet igenfinnes hos en Angelsaxisk konungaslägt, som kallades Æsingar[3]. Engelska Krönikor, skrifna medan hedendomen ännu beherskade

    Langebek T. I. Den senare utelemnar dock den af Isländarne upptagna Trojanska härstamningen.

  1. Nemligen från Bældeg "er vér kaullum Balder (heter det i Företalet till Edda). Denna Bældeg kallas ock verkeligen Balder, af Ethelwerdus, Chronic L. III. c. 3. ap. Savile, Rer. Angl. Scriptt. Veggdeg eller Vecta är en annan Odens son, stamfader för konungarna i östra Saxen, hvilken förekommer både i Saxiska Langfedgatalen och i företalet till Edda; dock nämna de förstnämnde ännu flera Odens söner, hvilka skola stiftat Saxiska konungaätter.
  2. Vuoddan Rex Barbarorum — quem post infanda dignitate ut Deum honorantes sacrificium obtulerunt Pagani victoriæ caussa sive virtutis. Ethelwerd l. c. L. I, om den Saxiske Oden. — Wothen, qui et rex multarum gentium, quem pagani nunc ut Deum colunt aliqui — (ibid. L. II. c. 2.) nemligen Danskar, Norrmän och Svenskar, såsom Ethelwerd anmärker i ett annat af oss redan anfördt ställe.
  3. Reges Cantuarii Esingas (Æsingas) sunt nomen sortiti. Ethelwerd. L. II. c. 2. — Han härleder väl detta tillnamn från en Ese, far till Hengist; men då Hengists fader i de andra genealogierna, och nyss förut äfven hos Ethelwerd sjelf, ej heter så, utan Vyurthels eller Vithgels; så är tydligt att benämningen äfven hos honom var ett tillnamn, som utmärkte att han härstammade af Asarna (enl. den gamla pluralis Æsir).