Sida:Svensk Zoologi.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


NIO 17.

FJÄRILEN MACHAON.

PAPILIO M.vchaos. På Fr. Le grand pörte-qneue*

Pa T. Schvalbensckwanz. Fenchelvogel, Kömgirmen page. På. H. Le page de la Reine- Vlinder.

Vingarne lika färgade, svafvelgula, med mörka flackar och kant; de bakre äro försedde med svans och ett brandgult vingöga med blå ring i inre och nedersta hörnet.

Linn. Sy«. Nat FJ. Gmel. Tom. t Pars 5- p- "~S- n. 3". CT. 4. Issf.cta. Ord. 3- Lepidoptera. Fann. Svec. n. io5i. — Fabr. Fnt. Syst. 3. p. 50. n. 87 (C). VI. Glossata). — Cuvier Tabl. éléro. p. 59i. — ?*?*> d'£uroPe t. 1. f. 1. — Heeset 1. P. a. t. 1. — Je/>/> Niaderl. Ins. x. a. ,6. t. 5 — Jablontk. ^at. Sysi. ScUmetterl. 3. p. 162. t. 4$. f. *• *»

Ma icke mindre beundran an nöje lånar man uppmärksamheten åt Fjällvingarne, hvilka, begåfvade med fyra fjällbetächta fingor, en hoprullad tunga och en, Intrig kropp, utgöra en af de betydligaste flockar af Insektskaran. Betraktade i deras fullkomliga tillstånd, med hvilken skönhet och prakt Tiro icke ofta,färgerna blandade på deras stoftfulla vingar som upplyfta dem i luftens regioner, för att af dem riktas med invånare liksom af fåglarne. Men låtom oss ett ögonblick skärskåda upphofvet id dessa lysande kräk och de förvandlingar de skola undergå, innan de, efter att ha uppfyllt deras bestämmelse att fortplant* sitt slägte, åter furstinna.

Kort tid eller ofta några timmar efter parningen, som nedanföre skall omtalas, lägga Fjällvingarnes honor deras eei; från 100 till 1000 tals, och detta sker med den besynnerliga omsorg, som naturen synes hafva inplantat hos de fleste djur för deras afiodas trefnad. Än lörvaras da på sådana vt xter, af hvilka larverne skola hämta deras löda, fastän föräldrarne njöto hell olika näringsämnen; än finnas de omsvepta med ett klibbigt eller hårigt ämne aom modern hyser i mängd inom sig; än fästas de på undra sidan af bladen eller i skrymslor för alt skyddas mot vädrens åverkan, och alla dessa med flera förvarings-sätt äro så mycket nödigare, som makarne endast få dagar öfverlefva deras förening.

Således åt naturen lemnade, kläckas dessa bördiga egg inom längre elltr koitare tid af solens värme, och de