Sida:Svensk Zoologi.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


k:o 5. ALLMÄN HUGGORM.

COLUBER Berus. På f. Kykärme. På fr. Vipére

commune. På t. Gemeine Nätter. På eng. Viper,

or Adder.

På en stålgrå botten, långs åt ryggen, går en vågig rad af hopbundna mörka fläckar och en dylik något ljusare på hvar sida. Öfver nacken äro 2 mörka fläckar snedt ställda och på tveren. Buksköldarne äro vid pass 146, och stjerljjallen utgöra 40 par.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. T. i. V. 3- p- zogo. Cl. 5- Amphibia. Ordo 2. Serpentes. K. Vett. Ah. Handl. 1748. s. 251. — 1749. s. 246. tah. 6. f. 1-2» (Esping). — 1752. s. 206. — 1754- «• 78- — 17^8- «• 55. ~ 1765» a. 149. — 1778' s. 89- io4> — 1787- s. a35. Fontana Traitc des Poisons 3781. Vol. 1 & 2. Charas Mem. pour serv. å 1'Hist. Nat. des Anirn. Vol. 5. p. 611. — de la Cépede Hist. Nat. des Serpeus. 4:0 1789- P- t. &c. Ejusd. Naturgesch. d. Amphib. 8cc. Obers. v. Bechstein 8:0. 1801. Vol. 5»

— Spanische Mizell. v. Fischer 1. Band----Miller in the Commerc. Agrio

and ManuF. Magaz. Vol. 2. p»g. x57- Patr. Russel and Edw. Home in »lie Philos. Transact. 1804. P. 1. Tilloch Philos. Magae. Vol. 17. p. 12a tc 128. D. Ramsay & Ben;'. Barton. — P. Russ. Acc. of Ind. Serp. &c. fol. max. 1796. p. 55. Experiments &c»

3:dje Klass, amfibier. S.dje Flock, ormar.

(Se Utk. till Organ. Kropparnas ällrn, kännedom.)

Huggormslägtet igenkännes med stora, på tveren ställda och jemnbreda sköldar, under kroppen,från nedra käken till stjertens början; hvar sköld, lik hälften af en bred och platt ringr svarar mot en rygglm°ta> och ett par refben, hvilka sednare med sina fria ändar stödja mot buksköldarna. Under stjerten finnas 2 rader fjäll, större än de ofvanpå och hvilka räcka till stjertens spets. Ormarnas föda är animalisk; de ha dubbla köndelar; ligga i dvala öfver vintern i kalla klimat; många föda lefvande ungar, och en del ha rörliga och giftiga tänder.

-i- Avart ögonblick af det organiska lifvet ,-ir ett närmande till dess siat, oc,h det ges knappast en mera allmän lag