Sida:Svensk Zoologi.djvu/365

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


PERL-MUSSLA.

49

Denna grannlåt förlorar sig sedan man länge burit den. Efter 80 -100 år äga sådana perlor föga värde, i syn* nerhet de hvita, som gulna inom 40—5o år.

Perlor säljas efter vigten af karat, hvilken håller 4 gran. En större eller mindre fullkomlighet bestämmer alltid värdet; men de utvalda föryttras vanligt efter en viss tarif, t. e. en Europeisk perla som hinner till 18 gran (4| karat) och som tillika mogen äger de egenskaper som fordras, må kallas en verklig skönhet der hon finnes. En Orientalisk af lika vigt gäller 6G H:d. 5z sk. Bko *).

Perl-handeln äfven som den med ädla stenar, hör till Juvelerares yrken och dem som befatta sig med finare guldarbeten. Drogister handla också med perlor, men endast med sådana som kallas Perlas ä VOnce eller Semences de Perle. De äro de minsta af alla och finnas i flera Ostindiska musslor. Det fordras att de äro hvita, genomskinliga och verkligen Orientaliska. Dessa säljas lodtals. 25o t. e. på lodet, kosta ungefär G R:d. Sådana ha blifvit brukade i medicinen, i blandningar af hjertstyrkande me

  • ) Följande är en speciGkation pä värdet af Fullkomliga Perlor, linatl

från Dictionnaire de Comnierce, T. 4. p. i35» nl'n här 1 Sveiukt Bankomynt förvandladt:

1 Perla af i gran gäller — 1 sk. x Perla af 10 gran gällens- 16 \k.

,...._ 2 i<4 - - - 19. 8

,.} . . . . _ 3V 11 - - - ai. 5»

Tx . . .------4 iai - - - a4. -

l| V -----------8 15 - - 5«- —

a ----- 13 14 - - - 35- —

aj . . .------16 15 - - - 46- 3»

2| . . .------24 16 ell. 4 k*»"- 5o- —

2| . . .-------5a 17 - - - 63. 16

3 . _ . . _ 40 18 - - - 66- 3» 5} - - - - x. 16 19 - - - 7*- 5a u ...... j, 59 ao ell. 5 k»r- 85- 16

4 el!, t karal a. ai - - - ioo- — 4^ --- - a. 3a aa - - - 116. 3a

5 .... 5. 16 a5 - - - i5o. — 51 .... 4. a4 ell. 6 kar. x85. 16

6 - - 6i-

35 . - . ao8* »6

_ 6 a6 - - - ?oo.

Q7 - - - "l). l6

II'. '. - - g. 16 a8 ell. 7 kar. 5> v

7S , ao - - - 4«6. »a

8 el . a karat 10. =»

, I2 3» ell. 8 kar. 5oS o ~ -i5.'i6 56 eM. 9 kar. 583- 16

9, . _. 40 ell. 10 kar. ööö. *a

9i - - - - »o. oa