Sida:Svensk Zoologi.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:O 4.

VANLIG MAKRILL.

SCOMBER Scomber. På f. Makrilli. På fr. Maquerau; Ariol. På t. Mackrele. På eng. Macarel, Mackrel

Kroppen är nästan trind, silverglänsande med blå- och grönskiftande flammig rygg. Småfenorna äro mest 5, så väl på öfra som undra sidan af stjerten. Framför Analfenan är en hvass tagg.
Linn. Syst. Nar. Ed. Gmel. T. 1. P. 3. p. 1328. Cl. 4. Pisces. Ordo 3. Thoracici. — J. E. Lorichs Beskifn. på Fisksl. i Bohus skärg. 8:o 1790. s. 33. Tidn. af Sällsk. i Åbo 1772. N:o 46. s. 365. — A New Syst. of the Nat. Hist. 8:o 1792. Vol. 3:d. p. 255. Tab. 25. M. Th. Brünnich. Ichtyol. Masil. 8:o 1768. p. 68.

4:de Klass. FISKAR. 3:dje Flock, BRÖSTFENIGA.

(Se Utk. till Organ. Kropparnas allm. kännedom § 53. &c.)

Makrillslägtet har slätt hufvud, som på båda sidor är något hoptryckt; i gälhinnan äro 7 strålar, och sidolinien blir bakåt stjerten mer eller mindre kölformig. Så väl på öfra som på undra sidan af stjerten finnas, merendels åtskilliga särskilta småfenor.
I kedjan af skapade varelser, är Menniskan ensam utrustad med förmågan, att i Naturens bok läsa sin Skapares Majestät och Ära. Genomträngd af vördnad och beundran, igenkänner hon den Eviges fullkomligheter i Dess verk; och Naturen, som är synliga delen af den prakt, hvilken omger Hans thron, framställer dem för hvart ögonkast. I dessa lysande punkter, kastade liksom utan ordning i den omätliga himlarymden, ser hon oräkneliga Verldar, som lyda den Allsmäktiges lagar; och på närmare afstånd upptäcker hon samma styrande hand och samma ordning. Öfverallt arbetar Tiden, i Naturens omätliga verkstad, på det Helas bestånd, och att af materien oupphörligt bilda nya former. Under förändrade skepnader, och i särskilta föreningar, visar sig ständigt den omskapade materien förnyad; Naturen synes derföre alltid lika ung. Lif och rörelse gå i bredd med död och