Sida:Svensk Zoologi.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


UNDERRÄTTELSE.
Svensk Botanik gaf anledning till Svensk Zoologi, och kanske var alltid ett lands Flora äldre än dess Fauna. Allmänheten mottog den förra med ett bifall, som icke kunde misskännas; det yttrades strax genom en oväntad afsättning, och förklarades sedan tydligare af Recensenter i inhemska och utländska Jurnaler (Åbo Litt. Tidn. 1803 N:o 7, Jenaische Algem. Litt. Zeit. 1805 N:o 285, Hallische A. Litt. Z. 1805 N:o 315 m. m.). Samma bifall önskas åt närvarande Arbete, hvilket liksom Svensk Botanik är ämnadt att i Linnés Fädernesland utbreda Linnés vettenskap. Måtte båda dessa arbeten, systrarna Floras och Faunas tillhörigheter, lika till format och inrättning, få vandra hand i hand ibland Sveriges Inbyggare; upplysa Dem om de fördelar Naturen ur sina 2:ne Riken har att erbjuda; förekomma ibland Dem faran af okunnighetens misstag; föra Dem, till trots för öfvertrons och fördomarnas mångåriga välde, genom behagliga omvägar till närmare bekantskap med några af Naturens mångfaldiga verknings-sätt; och måtte de i utbyte mot dessa tjenster, kanhända lika vigtiga att emottaga som angenäma att fullgöra, erhålla Deras benägna omdöme, tillgifvenhet och kärlek!

Men att vänta uppfyllandet af dessa önskningar, hvad vore det annat än att förmoda nämde Arbeten äga nog värde, för att kunna fästa många särskilta Folk-klassers uppmärksamhet? Utan att omfatta hvart och ett ämne i hela sin vidd, borde de tvertom rekommendera sig genom sin korthet;