Sida:Svensk Zoologi.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
RÖDAKTIG SJÖSTJERNA.

brukade mot vissa slags sjukdomar. I vår tid nyttjas Rödaktiga Sjöstjernan i intetdera afseendet.

Tab. — fig. A. en af de mindre sedd på ryggen med ena armen uppåt böjd. — B. den samma sedd på undre sidan, så att munnen midti och tentaklerna på armarna synas. — C. den samma sedd på sidan i profil att kupigheten på centralstycket och armarnas vertikala sidor må synas. — D. ett stycke af en strålarm uppskuret. — 1. ryggraden och refbenen, hvarpå äggstockarna och tarmmassorna legat; — 2. huden, som är lagd på sidan och hvars inre yta är synlig; — 3. de ben, som bilda armarnas vertikala sidor, nedböjda i samma plan som refbenen; — 4. en af de klara perlor eller kulor, som lågo mellan refbenen. — E. en strålarm afskuren, som visar ryggens kupighet, inre håligheten, ryggraden och refbenen, taggarna som sitta vid kanterna af de vertikala sidorna samt tentaklerna i strålarmens fåra på undre sidan. — 1. en utsträckt och 2. en förkortad tentakel. Allt i naturl. storlek, ritadt efter lefvande exemplar.