Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


GÖK.TYTA. 5gj

kraft man önskade vinna. Äfven in i dag vid Ganges åbräddar, vecklar den kärlekssjuka Mogolern tungan af en fågel, lik Ty tan, inom bladen flf den sjelfröriiga klöfvern *), och bereder deraf en talisman, som efter hans förhoppning bör göra honom lycklig vid mötet af hans älskarinna.

Verkligare nytta påstås ktmna göras af Ty tan i koket. Felare mot slutet aT sommaren skall hennes kött bli väN smakligt, och fångas derföre i Aug. månad så väl i Frankrike som Italien, och länar ofta namn af Ortnian, en kramsfågel, vanligt mycket värderad; och fågelfängarne, inbillningsfulle att köttet smittas med smak af myror. bortrycka sorgfälligt tungan på de nyligen fångade.

Svårigheten att föda Tytan i bur, gör det nästan omöjligt att länge behålla henne lefvande. Hon svälter merendels ihjel. Med en massa af bröd och ost blandad, har det lyckats någon tid med ungar, men de ha omsider Tägrat denna kost; äfven myror fann Gesner icke tillräckliga.

Tab. — Fågeln i naturlig storlek, tecknad efter nat. Hufvuc' afcilt mfid utdrag*.- tunga.

  • ) Beiijrsaru/n syren). Lxjfx den märkvärdigaste af alla jetwltiva Texter.