Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5a SVART HUGG- ORM.

  • sta lili den så allmänna fiukian for honom. Ännu felas oss

närmare uppgifter om de egenskaper som kunna enskilt lillliöca honom. Han påstås att hväsa starkare än andre bekants Oimar; men huruvida han är af djerfvare natur fin de, så att han anfaller det föremål som retat honom, våga vi icke med säkerhet anföra, Lin is tror denna Ormen vara trög och längsam, och Laurtnti, som säkert icke misstagit sig om arten, berättar att nian i Österrikiska länderna icke anser den ibland de farliga, hvilket påstående dess högst misstänkta utseende tyckes likväl ogilla.

Säsom tillägg vid kurc-r för Ormsting, kunna Askbisd upj>föras på samma lista. De hafva hos oss blifvit bepröfvade och godkända. T. ex. för en häst, ormbiten i hufvitdst, hvilket deraF, enligt berättelsen, uppsvällde till vidden af en siröminings-fjerding, brukades varma omslag med dukar blötte i starkt nfkok på Askbark och löf af samma träd. Härigenom botades åkomman inom få dagar. Äfven Mnlört, på samma sätt använd, gjorde önskad verkan på en annan häst, sårad i magen. Då bomolja ar i fråga som räddningsmedel, bör den alltid brukas varm, hvarförman föga eller ingen nytta är deraf att vänta, (Ödmann i Pair. Siillsk. Husb. Jurn.iySy. s. 5or.)

Tab. En Svart Htigg-orra i naturlig storlek, efter naturen tecknad.