Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Si.

LUMP-FTSK.

CYCLOPTERUS Lumpus. Sju-Rygg. Stenbit (Hanen)

— Qvabbsu (Honan). På Fr. IMvnt. På E. Lump-fhh,

Sea O wi. PS T. See-hase. På Höll. Snottolf. På D.

Steenbider. På N. Rognkexe. På Isl. Hrognkelse.

På Grönl. Nepisa.

Kroppens stam Kr försedd med kantiga benaktiga knölar i sju rader.

Han. Syst. Kat. Ed. Gmel. i. 5. p. 1473- Faun. Svee. p. 11$. C!, 4. Pisces. Ord. 3, Thoracici. — Arted. Gen. p. 82. n i. Syn. P- 87- » «, — Refs. Faun. St. p. 3a7, — Fenrc. Briir. Zool. 3- p. "7- %• — Bloch Fisch. Demschl. 3. s. io3. Ic t. 90. — Fabr. Fn. Grönt. p. I5i- ". 9a. —. Pont opp. Norr. 2. s. a66. — Lcem. Lappl. J. 3aa. — Qlafien Reis. ill. 1.. s. iS8. — Haaow. Sekenh. I. s. 5&o.

V id betraktande af Fiskslagen förete sig icke alltid så tydliga kännemärken som hos detta. Dess i rundel, Uht en skuld , sammanvexta, bukfenor visa genast slägtets åtskillnad från alla andra bland Bröstfiskarne. Alla dess arter äga en. tjock och kort stam (trnncus) utan fjii/li ett trubbigt hufvud, hvars käkar äro väpnade med 'små "spetsiga tänder, samt försedt med en bred och tjock tunga. Gällocket består derjemte af en enda skif)>at som ä hvar' fe sida betäcker en gälhinna med 4 strålar.

Denna karakter tillkommer 8 af Naturforskare antecknade fiskarter, hvilka, gömde i Oceanens sköte, träffas dels under de Nordligare Polhöjderne af Europa, Atien och Amerika, dels under de Södra himinelsstreken, såsom i Indiska hafven. Sjurygg fisken är likväl nästan den enda som tillhör vår verldsdel, och som han också närmar sig till våra vestra stränder och stundom äfven dem som luktas af Östersjöns böljor, intar han ett rum i Svenska Fauna.

Denna fiskens längd är olika, från 6 tum till en aln. Hufvudet är kort och bredt framtill, pied vid mun och tjocka läppar. Käkarne äro ända ned åt svalget besatte med små spetsiga tänder. Tungan synes tjock, slät och rörlig, och de runda stora ögonen med hvit eller silfverfärgad iris, något svart och gullläckäg omkring den svarta pupillen. Framom ögonen, ofvanföre munnen utskjuta de pipige näsborrarne eller luftrören. Kroppsstammen som har en oval form, fastän hastigt ehuru kort afsmalnande mot stjertfenan, är ganska bred mot sidorna ocii.baken,