Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 52.

LUMP-FISK.

CYCLOPTERUS Lumpus. Sju-Rygg. Stenbit (Hanen) — Qvabbsu (Honan). På Fr. Lièvre. På E. Lump-fish, Sea-Owl. På T. See-hase. På Holl. Snottolf. På D. Steenbider. På N. Rognkexe. På Isl. Hrognkelse. På Grönl. Nepisa.

Kroppens stam är försedd med kantiga benaktiga knölar i sju rader.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. 1. 3. p. 1473. Faun. Sv. p. 114. Cl. 4. Pisces. Ord. 3. Thoracici — Arted. Gen. p. 82. n 1. Syn. p. 87. n 1. — Retz. Faun. Sv. p. 327. — Penn. Britt. Zool. 3. p. 117. fig. — Bloch Fisch. Deutschl. 3. s. 103. Ic t. 90. — Fabr. Fn. Grönl. p. 131. fig. 92. — Pontopp. Norr. 2. s. 266. — Leem. Lappl. s. 322. — Olafsen Reis. Isl. 1. s. 588. — Hanow. Seltenh. I. s. 580.
Vid betraktande af Fiskslagen förete sig icke alltid så tydliga kännemärken som hos detta. Dess i rundel, likt en sköld, sammanvexta bukfenor visa genast slägtets åtskillnad från alla andra bland Bröstfiskarne. Alla dess arter äga en tjock och kort stam (truncus) utan fjäll ett trubbigt hufvud, hvars käkar äro väpnade med små spetsiga tänder, samt försedt med en bred och tjock tunga. Gällocket består derjemte af en enda skifva, som å hvarje sida betäcker en gälhinna med 4 strålar.

Denna karakter tillkommer 8 af Naturforskare antecknade fiskarter, hvilka, gömde i Oceanens sköte, träffas dels under de Nordligare Polhöjderne af Europa, Asien och Amerika, dels under de Södra himmelsstreken, såsom i Indiska hafven. Sjurygg-fisken är likväl nästan den enda som tillhör vår verldsdel, och som han också närmar sig till våra vestra stränder och stundom äfven dem som fuktas af Östersjöns böljor, intar han ett rum i Svenska Fauna.

Denna fiskens längd är olika, från 6 tum till en aln. Hufvudet är kort och bredt framtill, med vid mun och tjocka läppar. Käkarne äro ända ned åt svalget besatte med små spetsiga tänder. Tungan synes tjock, slät och rörlig, och de runda stora ögonen med hvit eller silfverfärgad iris, något svart och gulfläckig omkring den svarta pupillen. Framom ögonen, ofvanföre munnen utskjuta de pipige näsborrarne eller luftrören. Kroppsstammen som har en oval form, fastän hastigt ehuru kort afsmalnande mot stjertfenan, är ganska bred mot sidorna och buken,