Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


EIKNIKEMA.8K.

89

sagor om masken, dess upprinnelse och ovanliga lifslängd. En del nekade honom hufvud, eller kallade det sijertändan. Andre förde honom till Zoofyterne, medan ännu andre yttrade tvifvelsmål om masken var en ensam, eller en kedja af flera, helst de märkte rörelser hos hvarje sftöndrad led; men de fleste, bedragne af längden, påstodo att masken var ett djur som växte oupphörligt, och hvaraf blott en enda led qvarblifven i tarmarna, ökades med nya, sii att ingen grans förmentes gifvas för maskens tilltagande och ålder.

Ett klarsyntare tiiihvnrfs Helmintologer hafva ändteligen, *å väl genom vunnen närmare bekantskap tned det misskända djuret, som med ett stort antal förut obekanta och närslägtade orter, bestnmt hufvud-karakteren af slägtet Tatnia, såsom ägande en på långdan utdragen, platt, ned' iryc/sc (bandformig) och aj flera leder bestående kropp, hvarå hufvudet är fursedt med f Sligmynningar. Icke mindre an 116 arter ha blifvit antecknade, och ibland dessa tillhöra också många vår Fauna. Vi inskränka oss denna gång inom historien om den sä kaliade Solinm, hvars namn bärleder sig från forntiden, då man trodde att masken var ensam hos den som ägde honom , och man sedermera behållit det såsom blott skiljetecken från dess inom menniskokroppen äfven befintliga grannar *). Såsom Svensk bellämning ha vi antagit det af den Manliga Binnikemasken, då han säkert är mycket allmännare än den breda (Ttenia lata) , hvilken må fordra en egen afhandling.

På det föremål, som afbilden föreställer, är hufvudet mycket litet, af ombytlig form , men merendels hnlfklotrundt, baktill jemt eller liksom utskurit, och mera bredt än långt. A dess främre sida ses, i stället för mun, 4 alldeles runda, liksom i fyrkant sittande, trattformiga sugmynningnr, mer och mindre utstående, och midtemellan dem ett slags snyte (rostellum), som kan utskjutas eller indragas, och slutar i ändan med en liten papill, nedanför hvilken en dubbel krans af ganska fina och utåt böjda

•J Icke mindre än la särskilta slag Inelfyemeskar tillhiira menniskas, Kanske äro ännu fl«r« okände, i. Filaria medinensit, under huden. 2. Hamularia cornpresia, i Iungrörens körtlar. 3. Trichocephalus ccpiilaris, 4< Ascaris lumbricoitlej< 5. Ascaris vermicularis- G. Tanta lata. och 7. Tcenia Solium, i tarmkanalen- $■ Strongylits Gigas, \ njurarna. 9. Distoma hepaticum, i gallblåsan- 10. Polystomo pingui~ c.:,!, i lifmodern, ii. Echittococcui ho minis, i Iijeru^n, 13, Cytticertus Ctttulosai, mellan musklerne.