Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


94 BIKKIKEMÄ.SK.

leredt Tenn och i synnerhet brunnsdrickning (hvarvid det kalla vattnet ensamt kan göra nytta), torde förtjena att iakttagas- Vinnes nu derigenom ändamålet, så är nödigt att efteråt, medelst diet och styrkande samt efter behof lämpad medicin, söka att bäfva och förekomma så väl Sjukdoms-orsakerna som deras följder.

Tab, fig. i. Masken i naturlig form, fast minskad storlek. — a. Hufvudet vridit på sidan, sedt framifrån — <ti snytöl indragit, betäckt med de förenade hullingeme. — bbbb. Suginynningarne — cc. Halsen och de förste lederne. — 3. Hufvudet sedt i profil med snytet utskjutjt samt Iiuliing-kransarnis, och a:ne af Sugmynningame. — 4- FJg« lånad af Werner, men bör uraktlåtas, såsom origtig likt Auktoras, som misstagit Sngblåsor i stället for de små hullingatne kring Snytet.'— 5. En led sedd på kant med sia papili. — 6. En del af en led mycket förstorad hvarå — a. föreställer den öfre kanalen jemte kanten och papillen — b. Hvarifrun 2:ne rör, ett smalare — be. och ett tjockare och knöligare — de. löper fram emot den medlersta ka- ■ nålen __ff eller eggstocken. Desse äro kanhända köndelarne förenade hos masken såsom Två-könad. — S8S§' Sidgrenar uppkommande från egg-gömmet.

till f, och distillation sker som TanKgt. Den svarta empyreumaliska olj« som blir på botten af Recipienten, efgjutes, och lill ett Skp:d. deraf, hälles 5 Skalp, väsendtlig Terpentins-Otja, hvilken blanning efter 4 dagar distilieras i e» glosretort på Sandcapell, tills J återstå. Produkten förvaras derpå i vä! täppt glas t'" b™k' Af alla f6r kreatur nyttjade maskme% de!, anses detta så lortrjfflifit, itt Gceze säger, att om något speeiöenm finnes emot mask, så är det detta. Åt hästar gifve» deraf 1 uns, it ' Oxen el. Kon 3 uns; Half, Svin och. Får i-a qvintin, Hundar £ qvintin. — Chabert har också diifvir. Spoimosk, Binnikemask och Lefvermaskar trån Menniskor dermed; och man påstår att T. Solium, som är mycket envisare än T. lata, och icke släppt förändra medel, gifvit vik» för detta, som icke är farligt att försigtigt begagna.