Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


56.

SPARFUGLA.

STEUX Passirina. På Finksa: Yökko, YokMinen, På Ff. Cheveche. På E.. Linie Owl. På T. Kautzlein.

Hufvudet slätt. Ögonringarna blekgula; Kroppen ofvanpå mörkgrå med hvita fläckar; inunder hvit, med spridda mörka fjädrar. Ögonkretsen af lika färg som kroppen.

Linn. Foun. Sv. Fil. a. p. »6. 79. — Svsl, N.it- Ed. Gm. t. p. 396. a. Wi, (Sr. Acsdica) — Rttz. Faun. Su.p. 86. — Lafftnn» Ind. Orn. i.p. b. 11 — Syn. I. 1 p. »49 (St. Acadiensis). — Bock- PretisJ. Orn. i der NaturforJeh. — S/ialowshy Natur g. p. 5. (Sir. Funerea minor) — VyUlugh. Orn. p. 69. (Noctua minima) — Rudbecks ritade foglar (Noctua minor.) — Tengmatm i K, V. A. Handl. 179). s. 394.

H altande och ovillkorligt blir merendels bestämmandet af tingen i Naturen, «S länge Fysiografen blott vänder sig inom den trängre kretsen af ytliga formteckningar, och har icke högre föremål än att uppsätta ett register, och alt följa det.

Ugleslägtet, så utmärkt i Hökarnes flock, äger en egen bildning, som röjer sig vid första anblicken. Men detta oaktadt, saknas så vät fulla rigtigheten i de hufvud märk en, hvilka hittills äro uppgifna öfver Ugiorna i Fågelsystemer, som det bestämda, hvnrmedelst de skiljas från deras närmaste fränder, Falkarne. Näbben har ungefär lika skapnad och betäckning hos båda dessa slägter. Öfre käken, alltid längre än den undre, är spetsad, krokig och i kanten utandad: den undre deremot liksom stympad, och mot ändan på sidorna med en tand försedd. Hos Falkarne är blott den öfre eller begge käkarne tillika landade.

Näbbhinnan, märkbarare på Falkarne, saknas icke heller hos Uglan, fastän så gömd under fjädrarne, att man stundom nekat den.

Näbbens form och betäckning passar således icke till slägtskillnad. De tjena äfven föga att åtskilja Uglornas arter, ef mer än andra egenskaper befintliga hos enkla former af Falkarne. Tungan är t. e. hos begge ränlad och tvåuddig. Näsborrarne än aflånga, än helt runda, höljas af fjädrar, ehuru något mer hos Öglorna. Medelst storleken af hufvudet synas väl desse öfverträffa Falkarne; men dess omkrets vidgas af ymnigare fjädrar , och utom dem skulle det icke finnas särdeles itörre. Äfven Om Uglans fjädrade hufvud är litet jemföieUe