Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

56.

SPARFUGLA.

STRIX Passerina. På Finksa: Yökko, Yökköinen. På Fr. Cheveche. På E. Little Owl. På T. Kautzlein.

Hufvudet slätt. Ögonringarne blekgula; Kroppen ofvanpå mörkgrå med hvita fläckar; inunder hvit, med spridda mörka fjädrar. Ögonkretsen af lika färg som kroppen.

Linn. Faun. Sv. Ed. 2. p. 26. 79. — Syst. Nat. Ed. Gm. 1. p. 296. n. 43. (St. Acadica) — Retz. Faun. Su. p. 86. — Latham Ind. Orn. 1. p. b. 11 — Syn. I. 1 p. 149 (St. Acadiensis). — Bock. Preuss. Orn. i der Naturforsch. — Spalowshy Naturg. p. 3. (Str. Funerea minor) — Willugh. Orn. p. 69. (Noctua minima) — Rudbecks ritade foglar (Noctua minor.) — Tengmalm i K. V. A. Handl. 1793. s. 294.
Haltande och ovillkorligt blir merendels bestämmandet af tingen i Naturen, så länge Fysiografen blott vänder sig inom den trängre kretsen af ytliga formteckningar, och har icke högre föremål än att uppsätta ett register, och alt följa det.

Ugleslägtet, så utmärkt i Hökarnes flock, äger en egen bildning, som röjer sig vid första anblicken. Men detta oaktadt, saknas så vät fulla rigtigheten i de hufvudmärken, hvilka hittills äro uppgifna öfver Uglorna i Fågelsystemer, som det bestämda, hvarmedelst de skiljas från deras närmaste fränder, Falkarne. Näbben har ungefär lika skapnad och betäckning hos båda dessa slägter. Öfre käken, alltid längre än den undre, är spetsad, krokig och i kanten otandad: den undre deremot liksom stympad, och mot ändan på sidorna med en tand försedd. Hos Falkarne är blott den öfre eller begge käkarne tillika tandade.

Näbbhinnan, märkbarare på Falkarne, saknas icke heller hos Uglan, fastän så gömd under fjädrarne, att man stundom nekat den.

Näbbens form och betäckning passar således icke till slägtskillnad. De tjena äfven föga att åtskilja Uglornas arter, ej mer än andra egenskaper befintliga hos enkla former af Falkarne. Tungan är t. e. hos begge ränlad och tvåuddig. Näsborrarne än aflånga, än helt runda, höljas af fjädrar, ehuru något mer hos Uglorna. Medelst storleken af hufvudet synas väl desse öfverträffa Falkarne; men dess omkrets vidgas af ymnigare fjädrar, och utom dem skulle det icke finnas särdeles större. Äfven Örn-Uglans fjädrade hufvud är litet jemförelse