Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


3g. ORB.E.

TETRAO TETHisiOmupp, Orrhöna.V&¥. Teeri, På Fr,

Caq de bntyéres ä queue fourchue (hanen); Poule de

bots (hon*n). På E. Heath-Cock, Black Game^Grout.

På T. Birckhahn., Brwnmhahn. På It. Gallo sfor cello. På D. Vrhane. På. N. Orrfugl.

De inre vingpennorna äro Yid basen hvita; Stjerten tvåklufven; FÖtteme ludna. Tuppen är svart, med blåaktig glänsande Lais och rygg.

Hönan är rostbrun med svarta tverränder; men mörk och hvitspräcklig på bröstet.

Linn, Syst. Nat. ed. Gmel. i. a. p. 74S- Cl. a. Am. Ord. 5. Gal. Unce. — E/usd. Tnaa. Sv. p. aoa. Skånsk. Res. s. 36. — Retz- Fsuu. St,

„. 184. __ Aldrov. Ornith. it. Sa. p. 160. — Britt, Orn. II. aio —Friseh

Av. 1. 109. •— Pcnnanl Br. Zool. t. aa6 — Aret. Zool. a 5'4. — Lathat/t Ind. a. p. 615. — Kriinitz, Enéyel. J. s. 3Ra. — Pall. Reis. 11. s 5a. aaS. 337, 667. — /. O. Hagström \ Knngl, Ven. Akad. Hniidl. 17J1. s. r5a — Sthönberg dersam. 1769. s. i4S. — Nordholm om Jemltandl djurfänge. Uns. 1749- s. 44- följ.

J. JLönsen (Gallina?), eller den Nocken bland fåglarne, som. efter Mosaiska Lagen, fordom var ensam tillåten att föitäras, och af hela ijäderskarnn troligen ger det båstfl och. helsosam måste födämne, ägii till skillnad från de familjer till hvilka de närma sig, en kÖttfull rundad kropp med ori hos de Hesta låns stjert, som kan utbredas och tillika ratt uprjsrfUav ; en kullrig och på ändan något krlikt näbb, hvars öfre hiik gar med kanterna öfver demif.dra, Derai näsborrar ha en likt ett. hvalf uppstående broshalaig hinna. — Alla hafva sprwgfätter, och somlige äro med sporrar försedda.

Större delen af dessa kännemärken tillegnar sig det slägtet, hvari Orren intager sin plats , men hvilket enskilt bestämmes genom en bar, knottrig och färgad fläck vid. ögonen t

Örren är näst efter Tjädern, bland de Europeiska, a£ sitt slägte den största skogsfågeln, och har med densamma både i skapnad och lefnadssätt mycket gemensamt. hvarföre han också på flers orter erhållit namn af den mindre. Men fastän ban liksom Tjädera har röda ögon-