Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


38

orre.

bryn, fjådrade fötter utan sporrar och en hvit fläck på vingarnej så är dock Orituppen betydligt mindre, i vigt omkring 4 marker, af i6-ao tums längd och en aln och 6-9 tums bredd emellan de utsträckta vingarnes spetsar. Den korta och mörka näbben betäckes vid sidorna jemte näsborrarne med svarta dunlikn fjädrar, men den röda körtelhuden öfver ögonen är bar. Nästan hela kroppen är svart, ehuru mer skinande mörkblå på hals och rygg. Af vingpennorna äro de första 4 svarta , och den 5:te hvit vid basen. De inre äro midtpå utmärkte af samma färg, äfven som deras spetsar. De yttre täckfjädrarne deremot merendels svartbruna, men de undre tillika med speglar. ne och en fläck vid leden emellan armen och stråkensamt fjädrarne under gumpen, ganska hvita. Stjerten består af 16 svarta Fjädrar och är mycket klufven af de 3 yttre som böjas ål hvar sin sida; /(:de och 5:te paren äro småningom kortare, och de medlersta af lika längd. Få lår och ben äro fjädrarne gråbruna , men saknas på tårna,, som äro vid do utstående kanterne liksom kamlika af täta styfva uddar.

Örrliönan är märkligen mindre, 14-iG tnrn ' längden, och väger ungefär 2 marker. Den röda Häcken öfver ögonbrynen är mindre synbar hos henne. På hufvud och hals ligga till skiftes röd- eller rostbruna och svarta tverländer som äro starkare på ryggen. Bröstet svart och hvitfläckigt, men gumpen alldeles hvit, liksom de första täckfjädrarne på vingarne, hvilkas pennor också äro på inre sidan mest hvita. Stjerten ändtligen af ryggens färg, är mindre klufven än tuppens och har 18 fjädrar.

fin så' märklig åtskillnad i färgerne hos könen, röjer sig efter första Tuggningen samt om hösten; ty i bör jun äro de unga Tupparne alldeles lika honorna ; men mot vintern mörkna de, och det brokiga förvandlas om våren i den svarta blåaktiga färgen, hvilken de sedan behålla , ehuru den med tiden något förändras såsom mer i blått stötande. De erhålla ock i tredje året en hvit fläck under näbben och vid högre ålder en mörk under gumpen, der fjädrarne voro tillförene alla hvita.

En betydligare olikhet förete tvenne afarter, troligen härkomne af. blanning med andra af samma slägte, såsom den så kallade^ Rackelhanen, frambragt, som det synes, genom parning' af en Orre med en Tjåderhöna. Vingar-