Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


JLoPPStÅGXET." 93

den at bakdelen tvärare och liksom afskuren; deremot synei den mer rundad hos hanen.

På Möss och Mårdar har SchSnkerr funnit denna Loppart, sorgfälligt gömd nära hullet af deras len?, hår, Goeze åter fann den samma p3 Rottor, Läderlappar och hos sjelfva Hönsen, Roesel ger också af egen erfarenhet tillkänna att Dufvor, Ickorrar och Kattor icke eller äro trån dess ägande undantagne. Hos alla anses den vara af samma bleka färg, me» visar någon skillnad i storleken efter de djur hrs hvilka den ar inhyst. Således ansåg Si.hönherr Måldens Loppa såsom ei artförändring af den på Mössen5 och upgaf derjemte, att Skinhppan, såsom kärtbcntare, är på långi när icke så Kod Luitsprtngare, utan liksom af trög natur, hvilket han äfven genom det vetenskapliga namnet velat åsyfta.

Figuren C, företer ett ganska mycket förstoradt exemplar: af denna Loppa,