Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ALLMÄN FLÄDEHMLTS. 103

inunder håliga haKklot, hvilka medelst luftens yttre tryckning suga sig fast, så att Kräket icke förlorar sitt fäste, äfven under Flädermusens flaxande med vingarne.

Härtill kunna 5) räknas Vägglöss, hvilka man icke sällan funnit i förvånande mängd öfvervintra uti ihåliga träd i sällskap med Fliidermössen, och äfven under dessas vingar, liksom den föregående, njuta skygd och uppehälle *). ■

Således nog främmande gäster hos ett enda Djur! Loppor i pelsen, Mått i munnen, en*annan bakom öronen, samt Löss under och på vingarne; och hvem vet huru mänga Mask-Kräk invertes? Ett Djur, i vissa afseenden redan en liten verld!

På Tabellen föreställer den öfre figuren: En Allmän Fliidermut i flygande ställning, tre gänger mindre än i Naturen. — Den undre fig en sittande eller gående, med hoplagda vingar i nat. storlek. — A, Hufvudet sedt framtill med tillsluten mun. — B. detsamma, med öppnad mun, tå att tänderna synas; litet, förstorade.

•) Sa Dr. Ödmann» berättelse i K. V. Akad. Handl. 1789. a. 76.