Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
97
STELLERS AND.

på de mest otillgängliga klippor medan kläckningen varar, och ses dessutom flockvis kringflyga, alltid i hafs-skären, utan att besöka Insjöarne. Det är allt hvad vi hittills veta om fåglens hushållning. Att det är en flyttfågel, är visserligen onekligt, och det är i denna egenskap som vi föra honom på Skandinaviens djurlängd; ehuru man ännu icke känner, om han ökar de skaror som årligen skynda öfver Polcirkeln till de stora fjordarne, för att äfven der fira sitt biläger, och omsider med sin afkomma, lik de andra, på eftersommaren återtåga. Emedlertid har man sett honom då och då, fastän endast partals, infinna sig på Gottlands korallstränder, och ej mindre i Östergötlands Skären, hvarest det par blef skjutit, som föranledde till den fullkomliga detalj, hvilken Prakt-Verket Museum Carlsonianum, öfver samma föremål, men under olika benämning, innehåller.

Tabellen visar ett par af denna And på mindre scala; men hvilket mått är inunder bifogadt.