Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


STELLERS AND. 97

på de mest otillgängliga klippor medan kläckningen varar, och ses dessutom flockvis kringHygn, alltid i hafs-skären, utan att besöka Insjöarne. Det är allt hvad vi hittills veta om fäglens hushållning. Att det är en flyttfågel, är visserligen onekligt, och det är i denna egenskap som vi föra honom på Skandinaviens djurlnngd; ehuru man ännu icke känner, om han ökar de sknror som årligen skynda öfver Polcirkeln till de stora fjordarne, för att äfven der fira sitt biläger, och omsider med sin afkomma, lik de andra, på eftersommaren återtaga. Emedlertid har man sett honom då och då, fastän endast partals, infinna si* på Gottlands korallstränder, och ej mindre i Östergötlands Skären , hvarest det par blef skjutit, som föranledde till den fullkomliga detalj, hvilken Prakt-Verket Museum Carlsonianum, öfver samma Föremål, men under olika benämning, innehåller.

Tabellen visar ett par af denna And på mindre scala; men hvilket mått är inunder bifogadt.