Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


63. LITEN VATTEN-SALAMANDER,

SALAMANDRA vulgaris. Fyrben. Jord-Ödla. På T. Gemeine Eidec/ise.

Kroppen är utan. fjäll, och med nästan glatt yta. Stjerten är lång, nästan trind (hos Honan) och mycket spetsad. Långsefter buken löper en gul rand med små svarta prickar. Hanen har en naggad ryggk am, oafbruten till stjertens ända; Honan a, longitudinela strimmor från nacken rjrggen utföre.

Linn. Syst. N»t. ed. Gm»I. x. 5. p, 1079-43, Kmn Suee. a. p. 10J, {Cl. 3- AuPHturA Ord, Reptilia, (Lecérta vulgaris.) — Iiet3. Faun. Suec, p. aS9- (L. iquatica et vulgaris,) — Becltstein de la Cépedes Nnt. Gasell. d. Amphibien 2, p. 977. T. 31, f. 1, a. (rf) 3. 4 9) — Schneitler Hist.

Ampli. p. j8. (Silnitnndr» tamijta) p.' 7a. 11. S. (paUnato. tf) — Schivenkf, Iberioir. Silos. p. 147. — Donndorf. Zool. Beylr. III. 112.4a. — Laurent. Sp. pl. 41. T. 3. f. 4.

Naturforskaren Följer den grundsats alt, jemte utvertes skapnadens åjkädande af ett Djurslägte , fasta uppmärksamheten vid dess Förmenta Arters inre delars förhållande, och vid andra till deras hushållning hörande ärenden, inser han säkert nödvändigheten sf en bättre anordning, hvilken Naturen tyckes ofta sjelf utvisa; — äfven det föremål, hvars afbild här bifogas, bekräftar detta.

De krälande djuren (Reptilia) eller, 10m de eljest benämnas: Amjiblerne> har man vanligen delat i 3:ne hufvudFlockar; Ormarne och de eggluggande fyrfotade djuren, ef hvilka de sistnämnda i det yttre skilja sig Från dem af första Khisscn deruti, att de sakna spenar. Liksom de däggande och fåglarne, äga de likväl lungor, Fastän en iägre värmegriid af bloden mot deras. Samma gäller väl ock hos Fiskarne, men dessas andedrägts organer bildas ef gälar, ej lungor.

Jemte ofvan anförda skiljemärke och egenskap, erbjuder väl ingen klass i Djur-riket Flera utmärkta kännetecken än dem som tjena till en bättre indelning af de Krälande i fyra Ordningar: Sköldpaddor, Ödlor, Ormar och fyrben. (de Stjertlösa med dem sammantagne.) Emedlertid som myc-