Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/235

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


100 LITEN VATTEN-SALAMANDER.

ket om hvarje särskilt *) redan är i det föregående anmärkt, må det anses öfverflödigt att äter nu upprepa det. Endast nägra bevis, aom bestyrka Fyrbenens egenhet, böra hår anföras.

De synas alla liksom visa öfvergången från Amfibierne till Fiskarne, hvilka sednare de i första åldren likna i skapnad, sätt att lefva och andas. Från andra af den klass till hvilken de höra, skilja de sig i. genom ägande af lemmar från Ormarne, ehuru de Jikt dessa hafva hjerta med ett enda öra, a. Att deras fötter äro klolöse. 3. Deras yta bar, utan fjäll eller skal. <}■ Fortplanta sig utan verklig parning, och 5. befinnas i ett tillstånd af larver i deras yngre ålder.

Fyrbenens kropp saknar all hårbetäckning, tvertom, den är oftast slät, fastän porös, och hos en del besatt med knottror som utsippra ett slags vätska. De flesta ha en stor mun, hvars kakor likväl ej kunna utvidgas, och läppar som ej äro köttige. De andas med biträde af halsmusklerne, och röja ingen ordentlig röst eller läte; btott luften, som i det den utfjåsas, eller liksom krakes ur lungorna, intränger vid utfarten i den inom halsen öppna påse, uppväcker ett qväkande eller gurglande ljud.

En del äro med stjert försedde, andra sakna den: en genast synbar fa milj e- skillnad. Men hvad de förra **) angår, är det icke blott genom Stjertens närvaro, som de med den samma försedda Fyrbenan utgöra en särskilt Hock. De äga än flera kännemärken gemensamma, hvilka ej finnas hos de stjertlösc. Deras kropp t. ex. är beläckt med en vidhängande hud. Hes de arter som hafva fyra fötter, äro desse lemmar ganska korta, lika långa och så åtskiljde, att de icke bära kroppen. Tungan är alltid anhiiftad. lagen vanlig parning genom köndelarnes förening föregår

  • } Sköldpaddorna undantagne, såsom främmande för vitr Fauna.

•*) Meta denna Nantrliga Ordningen kallas efter Drogtinrt Batiacci, och indelas i a:ue familjer Cavdtita och Ecaudata (Lrodeles et Anuurej Dtimeril.) De sednar* omfatta Imla Grodslä^tei; de förra åter Sirenen, Protéen och bepge slags Salam-andreme, nf hvilka de i v ..i i:i" i hyste benämnas Triton. {Opel har tillafit den 3;dje familjen: jtpoJ.ii, hvartill Ortnalå^tet Cteeilia föres)- Fordom, och af pon Linne sjelf, skiljet ukeSalainmdrerne iräu Otilorna (Lacerta;), men som d^ck äro lill der?s nsfur och organisation ganska olika, til med a öron försedt hjeita" en ofta fjäl*'g eller hård kropps-yta; lotter tapn^de med klor, och Fostreii, tudde, genus! utbildade, iutyga Ödlornas iiiiu.liJa platt uå Aniiibierne» litM.