Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/270

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


67.

GRÄFLING.

Meles Taxus.

Vanlig Gräfling, Grafving, Gräfsvin, lax. På Norska:

Sviinsax, Sviinsok, På Finska: Mäyrä. PS Danska; Grävling,

Broek. På Tyska: Daclit, Tachs, Graving, Grefing. På

Engelska: Badger, Broek, På Höll. Das. På Frans. Blai reau ,' Taisson, Grisart. På Ital. Tasso. På Spanska:

Texon, Bevara. På Portug. Texitgo, Tcixngo. På Cambriska:

Vryf, Ihvyd, Pryfpenfriih. På Polska: Borsuk,

Taswietz. På Ryska : Taswetz- På Ungerska :

Börs. På Tungusiska : Dorrakon.

Kroppen ofvan smutsigt hvit, blandadt med svart, skymlig; inunder svart. Hufvudet hvitagtigt med ett svart strek genom ögon och öron. Fötterna svarta; svansen hvitagtig.

Ursus Meles hinn Faun. Suec. Ed. II. pag, 7. n. ao. — Meies Tösus Retzil Prodr. Faun. Suec. p. a6.— Allmänna Gräfvingen, Meles Taxus Nilsson Skantl. Faun. I. p 101. n. ig

Ursus Melej Liwi.Syst. Nat. Ed. XII. Tam. I. p. 70. n a —Ed. Gmel. I. t. p. 10». 11. ». — Cuvier Hugne aninnl I. p. 144. — Der Dachs, EechJ c ii' n Naiui-<r. Deuischl. I. p. 349.

Figurer: Blairean, Geoffr. et Fr. Cuvier Hlstolre dej Mammiferej. — Blaireau, Buffon Ilisi nar. VII. p. 104. Tab. 7, 8- —Common Badger, PenTinnt Brist. Zool. I. p. g5. t. 8- n. 15. — Der gemeine Dacbs, Schreber Säugthiere III. p. S16. t. 141.

X allmänhet utmärka sig Rofdjuren, tj endast genom en större muskelstyrka och det mod som känslan deraf angifver, utan oftast äfven genom en vighet och hurlighet, som sätter dem i stånd att besegra djur, hvilka öfverträffa dem både i storlek och krafter. Sålunda finna vi t. ex. arterna af Hundslägtet genom sin snabbhet, Veslorna genom smidighet, samt Kattslägtet genom vighet förenad mod försåtlighet blifva mästare af sitt rof. Björnen deremot, saknande deras liflighet, segrar nästan endast genom öfverlägsen; styrka, i hans karakter röjer sig mindre list, mindre blodtörst; bland dess näringsämnen ingå äfven vegetabilier, och han lemnar dessutom de djur, han bekrigar, ett långvarigt stillestånd, under den tid han sjelf bortslumrar i sitt vinter-ide.