Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


112 GRÄFLING.

Slutligen förtjenar äfven anmärka», att Gräflingen icke förekommer bland de fossila djuren, eller fornverldens till— hörigheter, oaktadt af dess grannslägten, nemligen af Björnens och Järfvens, nägra arter träffas nog ymnigt ibland dessa qvarlefvor. Du i Gailenreuthtr-hålan förekommande ben af GräHingar , bära nemligen tydliga märken af en yngre ålder, och att de först i sednare tider ditkommit, utan sammanhang med de äldre organiska fornlemningarne.

Figaren 'öreställer Gräflingen i gående, otvungen ställning; såsom myckel skygg, håller han hufvudet ofta något lägre. D^n år tecknad efter ett nppstoppadt exemplar i K. V. Akademiens Museum, men med ställningen rättad efter figuren i Fr. Cuvier'» Histoire des Mammiféres.

i8»5. Dn.