Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
112
GRÄFLING.

Slutligen förtjenar äfven anmärkas, att Gräflingen icke förekommer bland de fossila djuren, eller fornverldens tillhörigheter, oaktadt af dess grannslägten, nemligen af Björnens och Järfvens, några arter träffas nog ymnigt ibland dessa qvarlefvor. De i Gailenreuther-hålan förekommande ben af Gräflingar, bära nemligen tydliga märken af en yngre ålder, och att de först i sednare tider ditkommit, utan sammanhang med de äldre organiska fornlemningarne.


Figuren föreställer Gräflingen i gående, otvungen ställning; såsom mycket skygg, håller han hufvudet ofta något lägre. Den är tecknad efter ett uppstoppadt exemplar i K. V. Akademiens Museum, men med ställningen rättad efter figuren i Fr. Cuvier's Histoire des Mammifères.

1825.   D.n.