Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/288

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

69.

SLÄT TOMTORM.

Coluber lævis.

Slät eller slätfjällig Snok. På Tyska: glatte Natter, Österreichische Natter. På Ungerska: Sima. K.

Inga gifttänder. Fjällen släta och utan ryggknöl. Svansen smärt, kort. Fyra par fjäll under strupen. Kroppen ofvanpå gråbrun, med en dubbel rad mörkare fläckar längs utåt ryggen, samt en stor hjertformig mörk fläck på nacken.

Coluber lævis. Merrem Tentam. Syst. Amphib. p. 101. n. 36. — Friwaldsky Monogr. Serp. Hungariæ, p. 39. — Lacépède Quadrop. ovipar. II. p. 158. t. 2. f. 2. — Latreille Salamand. p. XXXIII; Rept. IV. p. 92. c. fig. — Hermann Obs. Zool. I. p. 378. — Coronella austraiaca Laurenti Syn. rept. p. 84. Tab. 5. fig. 1. — Coluber austriacus Bechstein Lacép. Amph. III. p. 309. T. II. f. 1. — Sturm Deutschl Faun. AMphib. Heft. 2.

Coluber ferruginosus Sparrman i K. V. Akad. Handl. för år 1795, p. 180, Tab. 7. — Coluber ferruginosus Retzii Suec. p. 291, n. 16.
Denna Orm-art synes vara den sällsyntaste af de i Sverige förekommande; åtminstone har den längst undergått Naturforskares uppmärksamhet, och, som det synes, äfven Allmogens. Detta sednare tro vi oss kunna sluta deraf, att den på de orter, der den förekommer, oss vetterligen icke erhållit något särskilt namn, ehuru varieteterne af den vanliga Hugg-Ormen betecknas med egna och ganska bestämda benämningar. Det synes icke otroligt, at denna art af den mindre uppmärksamme förblandas med nämnde Hugg-Orms ljusare förändringar, oaktadt all den stora olikhet, som vid en nogare granskning genast upptäckes. — Såsom tillhörande Sveriges Fauna, anmärktes den först af framl. Professor Sparrman år 1795, i K. V. Ak. Handlingar; den hade likväl då sedan en längre tid varit känd och beskrifven, såsom förekommande i Österrike och södra Europa i allmänhet. Den finnes äfven på Brittiska öarne.

Linné, som vid sin systematiska uppställning af Ormarna endast hade afseende på deras yttre, deras beklädnadsform och förhållanden, sammanförde så väl giftiga som oskadliga Ormar i ett och samma slägte, kalladt Coluber, och karakteriseradt genom hela sköldar under buken, samt