Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/288

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


69-

SLÄT TOMTORM.

Coluber leevis.

Slät eller slätjjölHg Snoh. På Tyska: glatte Nätter, Österreichische Nätter. På Ungerska: Sima. K.

Inga gifttänder. Fjällen släta och utan ryggköl. Svansen smärt, kort. Fyra par fjäll under strupen. Kroppen ofvanpå gråbrun, med en dubbel rad mörkare fläckar liings utåt ryggen, samt en stor hjertformig mörk fläck på nacken.

Coluber lxvij Merrem T*ntam. Sy»t. Anipliib. p. 101 n. 36. — Friwaldsky Monogr Serp. Ilungaria?, p. 3g. — LacJpedc Quadrop. ovipar.

II. p. j58- t. a. f. a — Latreille Salarnand. p. xxxut; Rept. IV. p. 9a. t. fig. — Hermann Obs. zool. I. p. 3?g. — Coronella ausiiiaca Laurent!Syn. rept. p £4. Tab 5. fig. i. — Coluber austriacus Bechstein Lacép. Aznpb.

III. p. 509 T, II. t. 1. — Sturm Deutschl. Faun. Anipliib. Helt. a.

Coluber ferruginosuf Sparrman \ K. V. Akad. Haiidl för ar 179S , p. 180, Tab. 7. — Coluber ferruginosua Relzii Faun. Suec. p. 391, n. 16.

D enna Orm-art synes vara den sällsyntaste af de i Sverige förekommande; åtminstone har den längst undergått Naturforskares uppmärksamhet, och, som det synes, äfven Allmogens. Delta sednare Iro vi oss kunna sluta deraf, att den på. de orter, der den förekommer, osi vetterligen icke erhållit något särskilt namn, ehuru varieteterne af den vanliga Hugg-Ormen betecknas med egna och gnnsk.i bestämda benämningar. Det synes icke otroligt, at denna art af den mindre uppmärksamme förblandas med nämnde HuggOrms ljusare förändringar, oaktadtal! den stora olikhet, som vid en nogaro granskning genast upptäckes. — Såsom tillhörande Sveriges Fauna, anmärktes den först af framt Professor Sparrman år 1795, i K. V. Ak. Handlingar; den Imde likväl då sedan en längre tid varit känd och beskrifven, såsom förekommande i Österrike och södra Europa i allmänhet. Den Ennes äfven på Brittiska öarne.

Linné, som vid sin systematiska uppställning af Ormarna endast hade afseende på deras yttre, deras beklädnads» form och förhållanden, sammanförde så väl gifliga som oskadliga Ormar i ett och samma slägte, kalla rit Coluber, och karakterjseradt genom hela sköldar under buken, samt