Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/296

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
70.

GRÅ KNORRHANE.

Trigla Gurnardus.

Grå Trigla. På Tyska: Der graue Seehahn, Schmiedeknecht. På Holländska: Knorrhahn. På Engelska: Gurned, Grey Gurned. På Franska: Gurnau. På Ital I Tigiega. På Danska:? Kurre, Kurrefisk.

Kroppen ofvan mörk; sidorna beströdda med svarta och hvitagtiga fläckar; sidolinien bred och taggig.

Trigla Gurnardus Linn. Syst Nat. F.d. XII. T. I. p. 497. 3. {Pisc. theracici). — Retzii Faun. Suec. p. 341. 82. — Artedi Gen. p- 46. n. S. Syn.. 74. n g. — Cuvier R^gne anim. H p. 3°i (Acanthoprerygii) — Pennant Britt. Zool. 111. p. 376. t. 54. — Block Fische Deutscbl. II. p. lai. 1. TsV> LVIIi. — Oken. Handb. der Naturg. 1:1. p, lia.

-L rigle-slägtet är ett ibland de mest bestämda och lättkända , så väl genom htla kroppens form och beklädnlDg, hufvudets skapnad och utmärkta fjäll, som i synnerhet genom de fingerformiga, ledfulla vidhangs*!, som sitta framför bröstfenorna, och hvilka blifvit antogna såsom dessa fiskart egentliga släktmärke. Väl äga åtskilliga andra bland våra svenska fiskar så kallade tömmar eller trådlika vid. hängiet omkring munnen ; men dessa äro ej ledfulla, äga ett annat fäste, och äro af en helt annan beskaffenhet. — Linné kände, vid utgifvandet af sin Fauna Suecica, blott en art, som tillhörde våra kuster, neml d*n så kallade Årto/rhanen, Trigla Hirundo; sednare upptäckter hafva riktat vår Fauna med ännu tvenne, neml. Tr. Cucnlus och denna Tr. Gurnatdus, hvilka alla i kroppsform, inre bildning och lefnadssätt så nära öfverensstämma, att hvad i dessa afseenden anmärkes om den ena arten, kan anses såsom hufvudsakligen äfven gällande om de andra.

Hufvudet på dessa fiskar är stort, snedt afskuret och väpnadt med ovanligt stora, benagtiga och strålformigt glänsande sköldar; hvaraf de bakre oftast sluta sig i spetsar eller taggar. De med ögonhinna försedda ögonen äro stora, och sitta bakåt, långt ifrån munnen. Öfver ögonen märkas