Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/304

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

71.

VANLIG NEPA.

Nepa cinerea.

Grå Nepa. På Tyska: Wasserwanz, Wasserskorpion. På Frans. Nèpe cendrèe, Scorpion aquatique.

Kroppen nästan eggformig; luftröret af halfva kroppens längd; bakryggen röd, med en svart strimma längsefter; vingarne ljusgrå.

Nepa cineres Linn. Syst. Nat. Ed. XII, 2, p. 714. 5. — Faun Suec. Ed. 2, n. 906. — Fabr. Syst. Rhyngot. p. 107. n. 8. — Ent. Syst. IV. p. 63, n. 7. — Rœsel Insecten-Belustigung III. Tab. 22. pag. 133. — De Geer Mém. Tom. III. pag. 361. T. 18. — Svammerdam Bibl. Nat. Tom I. p. 229. T. 3. f. 4. — Geoff. Ins. Tom. I. p. 481. 2. — Cuvier Règne anim. III. pag. 398. — Fallén Hydrocorides et Naucorides Sueciæ pag. 3. — Léon Dufour Annal. génér. d. Scienc. phys. VII. pag. 194.
Hos få af de för djurens lif oumbärliga organer märkes en sådan mångfald i bildning och läge, som hos dem, med hvilka andedrägten förrättas. Hos de fullkomligare djuren sker denna, som bekant, medelst inom kroppen dolda lungor, hos vissa Amfibier, äfven som hos Fiskarne, medelst mer eller mindre blottade gälar; alla dessa djur äga respirations-organerna vid kroppens främre del, och oftast sker luft-ombytet genom ett enda särskilt rör, luftstrupen. Hos Crustacéerne, eller de kräft-artade djuren, finner man ännu ett slags gälar, ehuru ganska olika dem, som hos de högre djuren bära detta namn: hos de egentliga Insekterna deremot försvinna både lungor och gälar; förgäfves söker man vid kroppens främsta del något luftrör: mynningarne för respirations-kärlen finnas nu deremot på den ledfulla bukens sidor, och utgöras af små parvis sittande lufthål, stigmata, såsom öppningar för inom kroppen spridda luftrör, trachéer. Detta förhållande äger rum hos det största antalet ej allenast af fullkomnade Insekter, utan äfven hos deras larver. — Men ännu återstod en modification i läget och inrättningen af andedrägts-organerne, nemligen deras försättande till den hufvudet motsatta ändan af Insektens kropp, och naturen har äfven lemnat exempel på ett så skiljaktigt anordnande, då den på Nepa tillslutit flere af de nämnda lufthålen, och deremot låtit andedrägten för-