Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/304

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


7I.

VÄNLIG NEPA.

ISepa cinerea.

Grä Nepa, På Tyska : Wasserwanze, Jfasserskorpion. Pl Frans. Népe cendrée, Scorpion aquatique.

Kroppen nästan eggformig; luftröret' af halfva kroppens längd; bakryggen röd, med en svart strimma längsefter; vingarne ljusgrå.

H*p« cineret Linn. Syit. Nat Ed. XII, a, p. 714. 5. —Fant). Snae. EJ. S, n. 306 —Fabr. Sysi Rhytigot. p 107, b. 8. — Em. Sytt. IV. p. 61 a. 7. — Ratel Insecten-Balustigung Hl Tab. aj. pag. 135. — De Geer Mtl», Tom. IJI. pag. s6i. T. 18 — Srammrrdam Bibi. N«. 'I om I. p. »mg T. 3 f. 4. — G*<>/f . Int. Tom. I. p. 48>. a — Cuvier lUgne anira. III. p»(f. 5q8 — Yiltén HydrocindM et KonroridM Suecia fig. 3. — Lea* Dufbur Aarni, gener. d. Scienc. phyj. VII. pag. i c '.

H di fä af de för djuren* lif oumbärlig* organer märket en säiinn måiigfald i bildning och liige, som hos dem, med hvilka Andedrägten förrättas. Hot de fullkomligare djuren sker denna, som bekant, medelst inom kroppen dolda lungor , hos viss* Amfibier, älven sotn bos Fiskarne, medelst mer eller mindre blottade gälar; alla dessa djur äga respirations-organernn vid kroppens främre del, och oftast sker luft-ombytet genom ett enda särskilt rör, luftstrupen Hos CruUacéerne, eller de kräft-artade djuren, finner man ännu ett slags gälar, ehuru ganska olika dem, som hos da högre djuren bära detta namn; tios de egentliga Insekterna deremot försvinna bådo lungor och gälar; förgäfves söker man vid kroppens främsta del något luftrör; mynningarne för respirations-kärlen finnas nu deremot på den ledfulla bukens sidor, och utgöras af små parvis sittande lufthål, stigmata, såsom öppningar for inom kroppen spridda luftrör, trachéer. Detta förhållande äger rum hos det största antalet ej allenast af fullkomnade Insekter, utan äfven hos deråt larver. — Men ännu återstod en modification i läget och inrättningen af andedrägts -organerna, nemligen deras försättande till den hufvudet motsatta ändan af Insekten» kropp, och naturen har äfven lemnat exempel pl ett sk skiljagtigt anordnande, då den på Nepa tillslutit flare af de nämnda lufthålen, och deremot låtit andedrägten för-